Onderzoeksgroep Bodemvruchtbaarheid en nutriëntenbeheer

De onderzoeksgroep bodemvruchtbaarheid en nutriëntenbeheer voert onderzoek naar de dynamiek van nutriënten in bodems. Speciale aandacht is er voor de modellering C, P en N transformatieprocessen, de impact van bemesting op het milieu, het in kaart brengen van de microbiële bodemgemeenschap en activiteit, de invloed van bodemfauna op deze nutriëntencyclussen, de opslag van organische materiaal in de bodem, de invloed van biochar op biologische bodemeigenschappen en de lokalisatie van bodem organische stof in de verschillende porie-grootte-klassen.

 

Onze onderzoeksgroep is lid van het onderzoeksplatform Natural Capital van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.