Dienstverlening

Diensten

De onderzoeksgroep bodemvruchtbaarheid en nutriëntenbeheer heeft een geaccrediteerd laboratorium voor de analyse van bodems in het kader van het mestdecreet en het MTR (Mid Term Review, EU common agricultural policy). In het laboratorium worden een brede waaier aan biologische en chemische analyses uitgevoerd op bodems en organisch materiaal.

Online Demeter-tool

om zelf een onderbouwde inschatting te maken van langetermijn-evolutie van organische stof in landbouwpercelen & opmaak van stikstofbemestingsadvies.

Meettoestellen

 • CFAA
 • CNS analyser
 • TOC analyser
 • ICP-OES
 • GC/MS
 • GC-ECD
 • IC

Biologische bodemanalyses

 • Samenstelling microbiële bodemgemeenschap via PLFA
 • Microbiële koolstof, stikstof en fosfor
 • Bodemenzyme activiteiten
 • Vrijlevende nematoden
 • Bodemrespiratie
 • Stikstof mineralizatie