Dienstverlening

Diensten

De onderzoeksgroep bodemvruchtbaarheid en nutriëntenbeheer heeft een geaccrediteerd laboratorium voor de analyse van bodems in het kader van het mestdecreet (http://www.vcm-mestverwerking.be/information/index_nl.phtml?informationtreeid=102) en het MTR (Mid Term Review, EU common agricultural policy). In het laboratorium worden een brede waaier aan biologische en chemische analyses uitgevoerd op bodems en organisch materiaal.

Online Demeter-tool

om zelf een onderbouwde inschatting te maken van langetermijn-evolutie van organische stof in landbouwpercelen & opmaak van stikstofbemestingsadvies.

Meettoestellen

 • CFAA
 • CNS analyser
 • TOC analyser
 • ICP-OES
 • GC/MS
 • GC-ECD
 • IC

Biologische bodemanalyses

 • Samenstelling microbiële bodemgemeenschap via PLFA
 • Microbiële koolstof, stikstof en fosfor
 • Bodemenzyme activiteiten
 • Vrijlevende nematoden
 • Bodemrespiratie
 • Stikstof mineralizatie