Said Nawar

Said Nawar heeft een doctoraat in Aardwetenschappen aan het Instituut voor Geografie en Ruimtelijk Beheer, Jagiellonian University, Polen. Dr. Nawar begon zijn carrière als universitair assistent aan de Suez Canal University in Egypte. Hij werkte twee jaar als onderzoeker bij Cranfield Soil and Agrifood Institute, aan de Cranfield University, in het Verenigd Koninkrijk (2015-2017). Hij is momenteel een postdoctorale onderzoeker, werkzaam in het SiTeMan-project binnen de Precision Scoring Group. Hij heeft een achtergrond in remote sensing en digitale bodemkartering met 4 jaar ervaring in proximale bodemwaarneming met specifieke toepassingen in precisielandbouw. Het huidige werk van dr Nawar richt zich op het combineren van proximale en remote sensing van bodem en gewas en predictieve modelleringstechnieken voor precisielandbouwtoepassingen. Belangrijke onderzoeksgebieden zijn: digitale bodemkartering, remote sensing, proximale bodemsensing in precisielandbouw, nabij-infrarood, mid-infrarood en XRF-spectroscopie voor het meten van bodemeigenschappen en koolwaterstofverontreiniging in bodems.