Plaatsspecifiek Bodem- en Gewasbeheer (SiTeMan)

VisieSubsoiler en Duck End boerderij voorspelde bodem organisce koolstof kaart

De visie van de SiTeMan-groep is om gevanceerde  sensors en innovatieve datafusie en geostatistische modelleringsmethoden te combineren met systeembesturingstechnologie om landbouwinputs op veld- /subveld-niveau te optimaliseren, met als doel duurzame  opbrengstverhoging.

SiTeMan streeft ernaar om binnen vijf jaar een Centrum voor Precisielandbouw op te richten in het Vlaamse deel van België, gebruikmakend van 3,5 miljoen EUR verkregen van het Vlaams Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

ExpertisePenetrometer of the SiTeMan Research Group (Pr. Abdul Mouazen)

We gebruiken moderne technologie om landbouwers toe te laten de variabiliteit binnen het veld te beheren, en zo hun inputs optimaal te alloceren. Dit zorgt voor een hogere omzet en een kleinere milieu-impact. Ons team bestaat uit getalenteerde wetenschappers en ingenieurs van over de hele wereld die samenwerken om de Belgische landbouw naar het digitale tijdperk te brengen.

Onderzoeksthema's zijn:

 

  • Kwantificering van de opbrengstbeperkende factoren met "proximal sensing" en "remote sensing" methodes.
  • Numerieke eindige-elementen- en discrete-elementmodellering van de interactie tussen grond en landbouwwerktuigen (bijvoorbeeld grondbewerking, mechanisch wieden, enzovoort).
  • Agrotechniek grondmechanica gerelateerde onderwerpen.
  • Optische methoden (bijvoorbeeld nabij-infrarood, mid-infrarood en X-stralenfluorescentie; fluorescentie- hyperspectrale en thermale spectroscopie) en bijbehorende modelleertechnieken voor landbouw-, milieu- en voedseltoepassingen.
  • In kaart brengen en risicobeoordeling van verontreinigde terreinen op basis van proximale bodemwaarneming van koolwaterstoffen en zware metalen.

 Geschiedenis

De "Precision Soil and Crop Engineering Research Group" (SiTeMan) van de vakgroep Omgeving werd in 2017 opgericht onder leiding van professor Abdul Mouazen, en verhuisde de "Agricultural System Engineering Group" van Cranfield University in het Verenigd Koninkrijk naar de UGent.

Meer informatie

Contact

Vakgroep Omgeving

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Universiteit Gent

Coupure Links 653, Blok B, eerste verdieping

9000 Gent

België

 

Prof. dr. Abdul Mouazen
T +32 9 264 60 37
abdul.mouazen@ugent.be