Abdul M. Mouazen

Abdul M. Mouazen is een hoogleraar en leider van de "Precision Soil and Crop Engineering (SiTeMan) Group". Hij heeft een doctoraat in numerieke modellering van interacties tussen bodem en landbouwwerktuigen. Abdul heeft een achtergrond in de toepassing van ingenieursprincipes voor bodem- en waterbeheer, met specifieke toepassingen in bodemdynamica, grondbewerking, tractie, verdichting, mechanisch wieden, bodemsanering en -beheer en precisielandbouw. Hij heeft ongeveer 20 jaar ervaring met proximale bodemwaarneming en hij is lid van de "Global Proximal Soil Sensing Group". Abdul heeft verschillende spectroscopie-technieken geïmplementeerd voor de analyse van bodem, mest, honing, melk, kaas, mandarijn en andere voedingsmiddelen en natuurlijke materialen. Hij heeft een van de drie internationaal gepatenteerde on-line meetsystemen voor bodemeigenschappen ontwikkeld. Abdul heeft twee grote Europese projecten gecoördineerd (FarmingTruth, gefinancierd door Euoropean Space Agency en FarmFUSE, gefinancierd door EU-FP7 onder IRA-NET, ICT-AGRI) en is partner geweest in verschillende andere nationale en internationale projecten. Hij is momenteel de coördinator van het project "Site Specific Soil & Crop Management (SiTeMan)" van 3,5 EUR, gefinancierd door FWO, België. Abdul is een Associate Editor van Soil & Tillage Research, Soil Research, Biosystems Engineering en Soils.