Over de vakgroep

De vakgroep Bodembeheer (BW12) behoort tot de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Zijn kerntaken omhelzen onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Onderwijs

De vakgroep verzorgt aan de UGent onderwijs in de Bachelor in de Bio-ingenieurswetenschappen en in de Geologie, en in de Master in Bio-ingenieurswetenschappen, in de Fysische Natuurlijke Rijkdommen, in de Milieusanering, in de Ingenieurswetenschappen en in de Statistische Data-analyse. Daarnaast verzorgt de vakgroep gastcolleges aan diverse internationale universiteiten en instellingen.

> Meer over onderwijs

Onderzoek

Het onderzoek aan de vakgroep is opgesplitst in vijf disciplines die sterk met elkaar verweven zijn, met name (1) Bodemfysica, (2) Bodemvruchtbaarheid en nutriëntenbeheer, (3) Bodemerosie en bodembehoud, (4) Bodemverontreiniging en bodemsanering, en (5) Ruimtelijke bodeminventarisatietechnieken.

> Meer over onderzoek

Dienstverlening

De dienstverlening bestaat uit het uitvoeren van uiteenlopende veld- en labobepalingen, het verlenen van beleidsondersteunend advies en het opmaken van beheersplannen. De vakgroep is erkend door diverse officiële instanties voor het analyseren van bodems, mest, nutriënten en compost.

> Meer over dienstverlening

De vakgroep in zijn geheel is sterk betrokken bij ontwikkelingssamenwerking. Hierdoor is er een zeer sterke traditie van onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische, subtropische en ariede gebieden in Latijns-Amerika, Azië en Afrika.

De vakgroep houdt een UNESCO Chair of Eremology (International Centre for Eremology), is mede-inrichter van de interfacultaire onderzoeksgroep IRI (Instituut voor Ruimtelijke Informatie) en is mede-promotor van het internationale programma Physical Land Resources.