VEG-i-TEC biedt analyses op maat van voedingsindustrie

(18-06-2020) Nieuwe, geavanceerde apparatuur maakt ook complexe identificatie in de voedingsindustrie mogelijk.

Onderzoeksgroep VEG-i-TEC
Onderzoeksgroep VEG-i-TEC
Het laboratorium van de onderzoeksgroep VEG-i-TEC (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent) heeft op de Campus Kortrijk jarenlang expertise opgebouwd rond voedingsmicrobiologie en (bio)technologie. Vooral rond biomoleculen in (gefermenteerde) voeding en proceswater. Het labo is ook gespecialiseerd in de verwerking van nevenstromen uit de groente- en aardappelverwerkende industrie.


Circulaire economie als motor voor complexer onderzoek

Internationaal zet de zoektocht naar een circulaire economie zich stevig voort. Zo ook aan de UGent Campus Kortrijk. Voor het onderzoek binnen VEG-i-TEC wil dit zeggen dat de valorisatie van zogenaamde nevenproducten, die tijdens de voedselverwerking opgewekt worden, steeds belangrijker wordt. Uit die nevenproducten (bijvoorbeeld blancheerwater of organisch materiaal zoals bijvoorbeeld aardappelschillen, bessenpulp, spruitkoolstokken, …) worden waardevolle bioactieve componenten gehaald zoals suikers, eiwitten, fenolische componenten, antioxidanten en kleurstoffen. Deze componenten kunnen op hun beurt worden hergebruikt in diverse (voedings-)toepassingen. Zo gaat er veel minder verloren.

Geavanceerde apparatuur maakt nu ook complexe identificatie mogelijk

Het laboratorium op Campus Kortrijk beschikt over een brede waaier aan analytische technieken en geavanceerde apparatuur. Die worden gebruikt voor de identificatie en kwantificatie van geëxtraheerde componenten. Het gaat voornamelijk om spectrofotometrische technieken (UV-VIS, fluorescentie) en gaschromatografie (GC, GC-MS).

 

Sinds begin 2020 beschikt het labo over nieuwe analyseapparatuur: 

UPLC HRMS MS
UPLC HRMS MS
LC DAD RI analyses
LC DAD RI analyses
IC analyses
IC analyses

 • vloeistofchromatografie (LC-DAD/RI)
 • ionenchromatografie (IC)
 • hoge resolutie chromatografie (UPLC-HRMS/MS).

 

 

 

 

"Een nog breder gamma aan bioactieve componenten kunnen nu worden geanalyseerd en dit met zeer hoge nauwkeurigheid." aldus Ellen Neyrinck, verantwoordelijke van het labo voor de dienstverlening aan bedrijven.

Deze nieuwe apparatuur werd mogelijk gemaakt binnen het EFRO Vlaanderen-project ‘Open testing- en onderzoeksfaciliteiten voor topsectoren in de West-Vlaamse voedingsindustrie’, met steun van EFRO, Agentschap Innoveren & Ondernemen, TUAWest en de UGent.

Logobanner labo VEG-i_TEC


Waarvoor kan u nog terecht bij onderzoeksgroep VEG-i-TEC?

 • Fermentaties van voedingsproducten;
 • Screenen van voedingsadditieven en voedingsenzymen op kwaliteitsaspecten van voeding;
 • Bepalen van microbiologische en chemische kwaliteit met bijhorende risicobeoordeling, dit zowel op voeding als proceswater;
 • Optimalisatie en introductie van (innovatieve) voedingsprocestechnologieën als ook waterbehandeling van proceswater uit de voedingsindustrie;
 • Evaluatie van antimicrobiële componenten;
 • In vitro studies ter evaluatie van de biobeschikbaarheid van voedingscomponenten;
 • Enzymatische testen.

Consult aan bedrijven in de voedingssector

Dankzij academisch onderzoek kunnen de onderzoekers van VEG-i-TEC ook advies geven aan bedrijven bij de interpretatie van hun onderzoeksresultaten. Of ze bieden hulp op maat bij het uitwerken van projectaanvragen.

Mogelijke topics:

 • Welke factoren beïnvloeden de vorming van biofilms binnen de voedingsindustrie? Hoe kunnen reeds gevormde biofilms worden verwijderd?
 • Kunnen innovatieve voedingsmiddelen worden ontwikkeld via fermentatie?
 • Hoe kan fruit worden beschermd tegen schimmels?
 • Hoe gebruikt u op een correcte manier desinfecterende middelen in het waswater van de groente- en aardappelverwerkende industrie?
 • Welke technologie wordt het best aangewend om pesticiden uit het water in de verwerkende voedingsindustrie te verwijderen?
 • Hoe kunnen nevenstromen uit uw bedrijf een nieuwe toepassing krijgen?

Expertisecentrum in opbouw
Gebouw VEG-i-TEC
Gebouw VEG-i-TEC

Onderzoeksgroep VEG-i-TEC heeft ruime ervaring met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies op laboschaal. Momenteel bouwt de UGent op haar Campus Kortrijk een nieuw onderzoekscentrum waardoor onderzoeksgroep VEG-i-TEC over state of the art pilootinfrastructuur zal beschikken voor de verwerking van groenten en aardappelen. Van geoogst tot en met verpakt product. Haalbaarheidsstudies op (semi-) industriële schaal zijn dan mogelijk.

Zo zal het nieuwe onderzoekscentrum beschikken over piloten voor waterbehandeling, waarbij tijdens het verwerken van verse groenten en aardappelen het hergebruik van waswater na gepaste waterbehandeling of desinfectie geëvalueerd kan worden. Ook zal de industriële productie voor de verwerking van groenten en aardappelen gesimuleerd kunnen worden, van geoogst tot en met verpakt product. De geproduceerde nevenstromen kunnen we bestuderen aan de hand van verschillende extractietechnologieën, fermentaties (batch, en vaste stof fermentaties) en enzymatische voorbehandelingen.

De opening van het nieuwe expertisecentrum is voorzien voor volgend jaar.

Meer informatie