Uw productcase onder de loep in onze hackathon

(09-04-2020) Stuur ons uw productcase en ga samen met experts uit binnen- en buitenland op zoek naar een duurzame, geoptimaliseerde oplossing dankzij ons trainingsprogramma 'circulair ontwerpen'.

Hoe kunnen we additive manufacturing (ook wel bekend als 3D-printing) inzetten bij de overgang naar een circulaire economie? Die vraag proberen onderzoekers te beantwoorden binnen het Europese project CRAFTH.

Onderzoekers Francesca Ostuzzi en Yannick Christiaens trekken het project. Zij zijn allebei verbonden aan de onderzoeksgroep design.nexus van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de UGent Campus Kortrijk. 

In het najaar van 2020 organiseren ze een Hackathon. Daarvoor zijn ze op zoek naar bedrijven die hun productcases onder de loep willen laten nemen. Want de uitdaging voor producenten uit de maakindustrie om duurzamer te ontwerpen, zijn enorm.

Overgang naar circulaire economie

De overgang naar circulaire economie is van strategisch belang. Zo stelde Europa in het kader van de European Green Deal een actieplan voor Circulaire Economie op.

Daarbij spelen duurzaamheid, hergebruik en de mogelijkheid tot upgraden en het herstellen van producten een belangrijke rol. 

In die context werd CRAFTH opgestart: een partnership van Europese kennisinstellingen en bedrijven dat de overgang naar de circulaire economie wil ondersteunen.

Additive manufacturing

Binnen het project wordt sterk ingezet op additive manufacturing (AM), een techniek die beter bekendstaat als 3D-printen.

Francesca Ostuzzi licht toe: "Additive manufacturing kan leiden tot een meer circulair ontwerp. De technologie laat toe om op een kostenefficiënte manier, gepersonaliseerd en op vraag te produceren. Bovendien neemt het aanbod aan duurzame AM-materialen toe. En nóg een voordeel: de mechanische eigenschappen kunnen geoptimaliseerd worden met een reductie van het materiaalverbruik."

Circulair design

Daarnaast concentreren de onderzoekers zich op circulair design: ze passen ontwerpstrategieën toe die ervoor zorgen dat er minder nieuwe materialen verbruikt worden.

Yannick Christiaens: "Dat kan bijvoorbeeld gaan over ontwerpen in functie van demontage, onderhoud, of een langere levensduur."

Trainingsprogramma Hackathon

Hackathon CRAFTH 2020Additive manufacturing en circulair design combineren, is geen vanzelfsprekende opdracht. Er is nood aan nieuwe tools, vaardigheden en ontwerpmethodes.

Daarom biedt het project CRAFTH een trainingsprogramma aan van één week in het najaar van 2020. Het programma richt zich zowel op doctoraatsstudenten als professionele productontwikkelaars.

De deelnemers volgen seminaries over additive manufacturing en circular design. Daarna gaan ze in multidisciplinaire teams aan de slag met concrete uitdagingen die aangeleverd worden door industriële partners, onder begeleiding van experts in het vakgebied.

Alle deelnemers krijgen toegang tot de infrastructuur en machines van het Industrial Design Center op de UGent Campus Kortrijk. Zo kunnen ze hun concepten meteen omzetten naar geprinte prototypes.

Maak uw product circulair!

Uw product optimaliseren?

Stuur ons uw case en ontvang een geoptimaliseerde, circulaire oplossing van de deelnemers aan ons trainingsprogramma!

Contacteer ons:

Over de onderzoekers

Francesca Ostuzzi

Francesca studeerde af als industrieel ontwerper aan de Politecnico-universiteit in Milaan en heeft een doctoraat in industrieel ontwerpen aan de Universiteit Gent. Momenteel is ze als onderzoeker verbonden aan de UGent Campus Kortrijk, waar ze ook lesgeeft.

Haar werk concentreert zich op duurzaam ontwerpen. Daarbij bestudeert ze ontwerpprocessen die tot een duurzamere toekomst kunnen leiden, zoals open-ended design, cybernetica, systeemgeoriënteerd ontwerp en circulaire economie

Yannick Christiaens

Yannick bezit een masterdiploma industrieel ingenieur industrieel ontwerpen.

Hij geeft les binnen de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de UGent Campus Kortrijk. Zijn onderzoeksexpertise ligt in design for manufacturing, additive manufacturing, prototyping en productvormgeving.

Meer info

De partners binnen het project CRAFTH: Universiteit Gent, Aalto universiteit, TU Clausthal, HIT Trentino en Vito en Arkema. CRAFTH ontvangt steun van EIT RawMaterials, een entiteit van de Europese Unie.

Nicola Doppio (HIT), Stefano Arciprete (EIT Raw Materials), Kamila Mascart (UGent), Yannick Christiaens (UGent), Francesca Ostuzzi (UGent), Marc Audenaert (Arkema), Tom Duhoux (VITO), Jeroen Gillabel (VITO), Tuomas Puttonen (Aalto), Philip Wallat (TU Clausthal), Sergei Chekurov (Aalto)
Nicola Doppio (HIT), Stefano Arciprete (EIT Raw Materials), Kamila Mascart (UGent), Yannick Christiaens (UGent), Francesca Ostuzzi (UGent), Marc Audenaert (Arkema), Tom Duhoux (VITO), Jeroen Gillabel (VITO), Tuomas Puttonen (Aalto), Philip Wallat (TU Clausthal), Sergei Chekurov (Aalto)