Hoe hernieuwbare energie je business kan versterken

Prof. Jan Desmet (vergrote weergave)

Prof. Jan Desmet

(24-09-2020)

De energietransitie is een van dé uitdagingen voor Belgische bedrijven. Er moet nog veel gebeuren als we tegen 2050 de klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal willen realiseren. De onderzoeken van professor Jan Desmet van de UGent Campus Kortrijk (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - Onderzoeksgroep EELAB/Lemcko) kunnen je daarbij helpen. En meteen van hernieuwbare energie een interessante business opportuniteit maken. Jan Desmet legt uit hoe.


Maximale flexibiliteit met minimale capaciteitsbenutting

In het Flexicap project gaat veel aandacht naar opslagcapaciteit. Want om meer gebruik te kunnen maken van hernieuwbare energie, moeten bedrijven de flexibiliteit van hun energieverbruik maximaliseren voor een optimale opslagcapaciteit.

Een van de doelstellingen van het project is maximale flexibiliteit proberen creëren met een minimale capaciteitsbenutting van de netinfrastructuur. De onderzoeksgroep EELAB/Lemcko van Jan Desmet kan je daar nu al bij helpen. “We kunnen voor jou een studie doen om te zien hoeveel batterijen je moet installeren voor een maximale flexibiliteit met een minimale investering. Die flexibiliteit optimaliseren kan bedrijven stimuleren meer in te zetten op hernieuwbare energie en opslag, en gelijktijdig de energiefactuur minimaliseren”.

Verlaag je energiefactuur met flexibele opslagcapaciteit

“Een tweede doelstelling van het project is het verhogen van de gelijktijdigheid van de opbrengst van je hernieuwbare energieproductie en het verbruik van je installatie. Door een slimme tool te ontwikkelen die flexibel je verbruik doet verschuiven kan je ervoor zorgen dat je verbruikstarief op termijn optimaal wordt. Maar niemand kent zijn eigen verbruik, dus is het onmogelijk om vandaag die oefening te maken. Vandaar het belang van de digitale meter. Als je je eigen verbruik kent, kan je die pieken in verbruik tegenhouden en krijg je een gedetailleerd zicht op welke zaken energie verbruiken in je bedrijf. Zo kan je inspelen op het piekverbruik, wat je energiefactuur positief zal beïnvloeden.”

Jan Desmet denkt ook al een stap verder. “Met machine learningtechnieken kan zo’n slimme technologie jouw verbruik en flexibiliteit voorspellen in functie van wat je gaat verbruiken en in functie van de opbrengst van je hernieuwbare energiebron. Met de ontwikkeling van dergelijke slimme systemen zijn we ook bezig in de onderzoeksgroep.”

Nieuwe businessmodellen van opslagsystemen
Prof. Desmet voor een netsimulator van een doorsnee woonwijk
Prof. Desmet voor een netsimulator van een doorsnee woonwijk

De vakgroep is ook een van de 12 partners van het Europese project Steps. Dit project focust op de ontwikkeling van opslagsystemen, afgestemd op maat van de specifieke situatie: woningbouw, bedrijvenparken, lokale energiegemeenschappen, … Jan Desmet: “We willen bedrijven stimuleren om te investeren in opslagsystemen. Daarvoor werken we verschillende businessmodellen uit. Denk aan 'Storage-as-a- service', 'Storage-as-use' of 'Storage-as-control'. Je kan opslag op verschillende manieren gebruiken. Als eindgebruiker, maar ook als facilitator die opslag aanbiedt als een nieuwe service. Want stel dat het afschakelplan in werking treedt en bedrijven geconfronteerd worden met een dagelijkse afschakeling van een paar uur? Dat kan een kans zijn om een nieuwe business uit te bouwen, die ervoor zorgt dat bedrijven ook zonder stroomvoorziening energie blijven hebben.”

De onderzoeksgroep EELAB/Lemcko ontwikkelt een roadmap met de opties naargelang de situatie waarin je bedrijf zich bevindt. Deze praktische leidraad wordt beschikbaar bij de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen en bij Flux50. “Wij ontwikkelen ook software waarmee we jouw opslagtechnologie optimaliseren, vertrekkend van je verbruiksprofiel en van je hernieuwbare energie. Hoeveel opslag kan je installeren en wat kan jou dat opbrengen?”

Ook erg interessant: de opleiding voor bedrijven over hoe ze opslagsystemen kunnen ontwikkelen. “Om bijvoorbeeld hun portfolio uit te breiden met enkele diensten.” Bedrijven kunnen binnenkort vouchers aanvragen voor de opleiding, die dit najaar start. “De on site opleiding gebeurt in beperkte groep, rekening houdend met de coronarichtlijnen. Het is een heel praktische opleiding, met Technology Readiness Levels 5&6 die staan voor technologie-ontwikkeling en demonstratie”, voegt Jan Desmet eraan toe.

Circulaire en hernieuwbare aanpak in je bedrijvenpark: RE/SOURCED toont hoe het kan

Op de multifunctionele erfgoedsite Transfo (een oude elektriciteitscentrale) in Zwevegem loopt de komende drie jaar een uniek demonstratieproject voor Vlaanderen. RE/SOURCED wil er een circulair en zelfvoorzienend hernieuwbare energiesysteem uitbouwen, met zo weinig mogelijk verlies aan energie. Er komt een windturbine, een groot aantal zonnepanelen en er wordt een indrukwekkend opslagsysteem voorzien. Dat alles wordt verbonden met elk aanwezig bedrijf of organisatie op de site.

De onderzoeksgroep van EELAB/Lemcko staat in voor het opslagsysteem. Daarvoor ontwikkelen ze een gemeenschappelijk DC-netwerk, de ruggengraat die alle hernieuwbare energie integreert en herverdeelt met een minimum aan verliezen. “We sluiten hybride opslagsystemen aan op het DC-netwerk. Laadsystemen die energie voor langere tijd kunnen opslaan zonder verlies aan energie.”

De verwachtingen liggen heel hoog. “De instantie die het project heeft goedgekeurd eist resultaten. Met andere woorden, binnen drie jaar moet heel dat net uitgerold zijn en operationeel. En hopelijk te vertalen naar andere sites”, besluit Jan Desmet.

 

Meer informatie?

  • Wie interesse heeft kan langskomen voor een geleid bezoek. Er worden ook trainingspakketten uitgewerkt voor bedrijven en professionals.
  • Meer info over de drie nieuwe projecten vind je op de site lemcko.ugent.be.