Knappe Koppen (22 - 26 januari 2018)

(19-09-2017)

Knappe Koppen (16 - 18 januari en 23 - 25 januari 2017)

De 'Knappe Koppen' activiteiten aan de UGent Campus Kortrijk lopen dit jaar van maandag 22 tot en met vrijdag 26 januari 2018. In die week kunnen leerkrachten en laatstejaars uit het Secundair Onderwijs hun wetenschappelijke honger stillen met het gevarieerde aanbod workshops van de UGent Campus Kortrijk en Howest.

De UGent Campus Kortrijk biedt thema's aan die aansluiten bij uw les fysica, chemie, biologie, elektriciteit of informatica. Deze workshops zijn combineerbaar met het aanbod van Howest (Kortrijk).

Overzicht workshops UGent Campus Kortrijk - januari 2018:

Ontdek de wondere wereld van de fysica

De leerlingen worden opgesplitst in groepjes van 2 of 3 om onder begeleiding twee van de volgende workshops uit te voeren: de lichtsnelheid meten, de valversnelling bepalen met een omkeerbare slinger, gedempte en gedwongen trillingen onderzoeken, de invloed van afstand en afscherming op radioactieve straling nagaan, spectraallijnen analyseren met een spectroscoop en de microscoop.
De tweede workshop kan vervangen worden door een klassikale workshop omtrent voortplanting en terugkaatsing van lopende golven en het ontstaan van staande golven.

Voor wie? Leerlingen met een goede basiskennis fysica (max. 15 leerlingen)
Data:
woensdag 24/01 (volzet); donderdag 25/01 (voormiddag), vrijdag 26/01 (voormiddag)
Contactpersoon:
Meebrengen? Je rekenmachine

 

Kennen en herkennen van kunststoffen

De leerlingen bereiden zelf een aantal kunststoffen (Nylon, Polyurethaan en Styreen). Nadien worden aan de hand van een aantal eenvoudige proeven enkele belangrijke kenmerken van kunststoffen gedemonstreerd (brandgedrag, het al dan niet oplossen en het uitzicht). Enkele spectaculaire eigenschappen van polymeren zoals superabsorberend gedrag en coagulatie/flocculatie worden gedemonstreerd. De klas wordt vooraf opgesplitst, waarbij elke leerling alle subactiviteiten (zes) doorloopt (rotatiesysteem).


Voor wie? Leerlingen met minimum 4 uur wiskunde maar bij voorkeur meer (max. 20 leerlingen)
Data: maandag 22/01 (voormiddag: volzet), maandag 22/01 (namiddag), dinsdag 23/01 (voormiddag), dinsdag 23/01 (namiddag)
Contactpersoon
:
Meebrengen? Labojas en veiligheidsbril

 

Heavy metals in (grond)water

De workshop start met een korte inleiding in de (grond)waterproblematiek. Na een rondleiding door de laboratoria gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze bepalen het ijzergehalte met behulp van spectroscopie. Zo leren ze redoxreacties/kleurreacties toepassen op een praktijkvoorbeeld. De leerlingen meten daarnaast ook de belangrijkste chemische waterkwaliteitsparameters zoals NH4+, NO3-, NO2-, PO43-, pH en zuurstof.


Voor wie?
Leerlingen met minstens 1 à 2 uur chemie per week (max. 20 leerlingen)
Data:
maandag 22/01 (volzet), dinsdag 23/01 (voormiddag: nog 6 plaatsen); dinsdag 23/01 (namiddag)
Contactpersoon
:
Meebrengen? Labojas en veiligheidsbril, rekenmachine

 

Scratch met Makey Makey

 De workshop bestaat uit twee delen van elk anderhalf uur waarbij je aan een pc werkt, per twee of in kleine groepjes. Je leert probleemoplossend en creatief denken door gebruik te maken van ICT.

DEEL 1: bouw je eigen computerspel, interactieve strip of muziekprogramma met Scratch, een laagdrempelige, visuele programmeertaal.

DEEL 2: bouw een originele controller voor je computerspel aan de hand van de Makey Makey uitvinderskit.

Elk materiaal dat een (kleine) hoeveelheid elektrische stroom geleidt, kan worden gebruikt in onze controller: Play-Doh, potloden, bananen, zelfs je medestudent. Zo kunnen we bijvoorbeeld Pac-man laten happen via een potloodtekening, of we maken een digitale fluit van een keukenrol.

Alle studenten ontwikkelen in deel 1 hun eigen computerspelletje, interactieve strip of muziekprogramma en experimenteren tijdens deel 2 van de workshop met Makey Makey. We sluiten af met een groepsdemo van alle projecten.

 

Voor wie? Leerlingen met een goede wiskundige achtergrond (analytisch inzicht) zoals ASO met minstens 4 à 5 uur wiskunde of TSO (Industriële wetenschappen)
Data: dinsdag 16/01 (volzet), woensdag 17/01 (volzet)
Contactpersoon:
Meebrengen? Wie een laptop heeft, brengt die bij voorkeur mee.

 

Alternatieve energiebronnen

De laatste jaren wordt meer en meer ingezet op hernieuwbare energie. In de workshop 'Alternatieve energiebronnen' presenteren we eerst een aantal van deze bronnen. Nadien brengt u samen met de leerlingen een bezoek aan het testveld voor zonne-energie op de campus van de UGent in Kortrijk en bouwen de leerlingen zelf een toepassing die wordt aangedreven door zonne-energie.


Voor wie? Leerlingen TSO (Industriële wetenschappen) en andere wetenschappelijke richtingen (max 20 leerlingen)
Data:  dinsdag 23/01 (namiddag), woensdag 24/01 (namiddag)
Contactpersoon:Workshop: Hoe ziet onze maatschappij eruit in 2050?

Iedereen denkt wel eens na over hoe zijn of haar toekomst er zal uitzien. Of, over hoe anders de maatschappij er binnen x-aantal jaren zal uitzien. Sommigen hebben een algemeen beeld over de toekomst, anderen zijn dan weer heel specifiek in hun visie.

(Product)ontwerpers zijn per definitie bezig met het vormgeven van onze toekomst. Wat vandaag bedacht en gemaakt wordt, komt pas ‘morgen’ op de markt. Ontwerpers moeten bij hun creaties dus rekening houden met de 'toekomstige wereld' waarin we zullen leven. Dat vergt enerzijds een brede interesse en kennis, en anderzijds verbeelding.  

Deze workshop bestaat uit 2 delen. In deel 1 brainstormen de leerlingen, op basis van een template, in groepjes van 4 over de gekozen ‘potentiële verandering’ in de toekomst. Deze verandering kan technologisch, maar ook ecologisch of sociaal zijn.  De leerlingen maken een storyboard voor een ‘persoon’ die in de toekomst leeft die zij zelf hebben bedacht. Ze creëren zijn/haar verhaal, als het ware ‘een dag in het leven van…’. De verschillende teams presenteren hun verhaal aan elkaar.

In het vervolg van de workshop bedenken de teams een product dat gelinkt is aan de toekomst die ze net gecreëerd hebben. Welke soort zaken zal je nodig hebben in deze toekomst? Maak iets, het hoeft niet functioneel te zijn of te lijken op iets dat we vandaag kennen en overtuig het publiek dat ze jouw product echt nodig hebben binnen afzienbare tijd.

 

Voor wie? Leerlingen uit de 3e graad ASO/TSO met minstens 5 à 6 uur wiskunde
Data: dinsdag 23/01 (namiddag)
Contactpersoon:
Meebrengen? niks nodig

 

  Inschrijven: 

  • Deelname aan de workshops is gratis.
  • Inschrijven kan tot en met 11 januari 2018 (of zolang er plaatsen beschikbaar zijn) door te e-mailen naar . Vermeld de workshop(s) waarvoor u inschrijft, de datum, het aantal leerlingen en hun opleiding/klas. Indien u wil lunchen op de campus, vermeld dit dan ook aub.
  • U ontvangt nog een aparte bevestigingsmail. Wij proberen immers zoveel mogelijk leerlingen te laten deelnemen zodat de plaatsen optimaal worden ingenomen.
  • De workshops in de voormiddag vinden plaats van 9 tot 12u; in de namiddag van 13.30 tot 16.30u, tenzij anders vermeld.
  • Alle workshops vinden plaats op de UGent Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 5 in Kortrijk.
  • Wilt u op de Campus Kortrijk blijven lunchen (zelf lunch meebrengen of ter plaatse kopen), dan kan u dit  melden aan

  Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar hilde.robberecht@ugent.be of bel Hilde op het nummer 056 24 12 11 of gsm 0479 95 70 88.