Start-up en onderzoekers rond waterzuivering vormen dreamteam

(vlnr) Prof. Stijn Van Hulle, dr. Dries Parmentier en PhD Nazia Hassan (vergrote weergave)

(vlnr) Prof. Stijn Van Hulle, dr. Dries Parmentier en PhD Nazia Hassan

(19-01-2021)

Hoe ver kan de samenwerking  tussen een bedrijf en de academische wereld gaan? Heel ver, zo blijkt uit het verhaal van Noah Water Solutions, een start-up die zich focust op waterzuivering. Het bedrijf beschikt over een unieke en gepatenteerde coaxiale buis-in-buis reactor voor elektrochemische waterzuiveringen. Dries Parmentier, CTO van Noah, was op zoek naar laboruimte om testen voor bedrijven uit te voeren en klopte aan bij prof. Stijn Van Hulle van de UGent Campus Kortrijk. 

Hoe werkt de coaxiale buis-in-buis reactor?Overzicht van de elektrische cel (buis-in-buis) reactor en de daarop geplaatste vloktoren.

Deze unieke reactor wordt zowel gebruikt bij ijzer/aluminium elektrocoagulatie, als bij elektrochemische bleekwatervorming. Bij elektrocoagulatie gaan we ijzer of aluminium elektrisch doseren in het te behandelen water. Het eerste grote voordeel is dat er geen extra zouten in het behandelde water terecht komen. Dit is wél het geval bij traditionele coagulatie met bv. ijzerchloriden en aluminiumsulfaten. Geen extra zouten in het water betekent dat het na zuivering gemakkelijker beschikbaar is voor hergebruik.
Bij elektrochemische bleekwatervorming worden speciale titanium elektroden gebruikt. Die elektroden zetten selectief het aanwezige chloride in het te behandelen water om naar bleekwater waardoor er sprake is van oxidatie en desinfectie. Dit bleekwater (in de volksmond javel) kan gebruikt worden voor ontsmetting bijvoorbeeld van water afkomstig van toiletten. 

 

Van testruimte naar samenwerking mét academisch onderzoek

Reactor bij CallebautVoor zijn unieke buis-in-buis technologie had Dries Parmentier naast een pilootinstallatie - op industriële schaal - ook een laboreactor. Waar de pilootreactor een grote logistieke inspanning met zich meebrengt, is de laboreactor gemakkelijker verplaatsbaar. Hiermee kan hij ook on-site bij geïnteresseerde partijen het werkingsprincipe tonen. In zijn zoektocht naar een geschikte laboruimte om testen uit te voeren, kwam hij bij prof. Stijn Van Hulle, waterzuiveringsexpert aan de UGent Campus Kortrijk terecht.

Dries Parmentier, CTO Noah Water Solutions: "Omdat meer fundamenteel onderzoek nodig was om de stabiliteit van onze reactor te garanderen, zijn we nauwer gaan samenwerken met prof. Stijn Van Hulle en zijn onderzoeksgroep. Een van de resultaten van onze succesvolle samenwerking is het ontwikkelen van een scheidingstechniek voor algen die in waterzuivering gebruikt worden op basis van onze technologie."

Begin 2020 werd een nieuw onderzoek gestart. Doctoraatsstudente Nazia Hassan onderzoekt momenteel het potentieel om het huishoudelijk afvalwater - van Kortrijk - te zuiveren met de unieke technologie. Tussentijdse resultaten wijzen uit dat de vervuiling zeer goed kan weggenomen worden en dat het water ook sterk wordt gedesinfecteerd. Dit betekent dat in de toekomst compactere en effici¨ëntere zuiveringsinstallaties kunnen worden gebouwd waar deze technologie deel van uitmaakt.

Intussen werkt Dries als vrijwillig post-doctoraal medewerker mee met de onderzoekers van de UGent Campus Kortrijk.

“Vanwege de goede samenwerking ben ik zelf vrijwillig post-doctoraal medewerker geworden aan de UGent en begeleid ik al een aantal jaar masterthesisstudenten en sinds dit jaar ook doctoraatsstudenten. Deze kruisbestuiving biedt voor beide partijen een grote meerwaarde. Ik zou zelfs durven stellen dat dit als start-up van een nieuwe technologie van onschatbare waarde is. “, aldus Dries Parmentier.

 

Sanitair voor pleziervaarten

Verder bouwend op de resultaten van het huishoudelijk afvalwater, is er een onderzoeksproject gestart met het Nederlandse Wetsus Instituut waar er een sanitair systeem voor de pleziervaart zal ontwikkelen worden op basis van de technologie. "Hierbij is het grote voordeel dat ons systeem volledig op (groene) stroom werkt. Sinds dit jaar is er een wet in Nederland dat het zwart water (toiletwater) van pleziervaartboten nog steeds in rivieren mag geloosd worden, op voorwaarde dat het volledig gedesinfecteerd is," aldus Dries.
Op dit moment is de markt voor dit soort systemen erg beperkt. Er bestaan enkele biologische systemen maar het gebruiksgemak van deze systemen is beperkt. Geurhinder en de nood aan constante voeding voor de bacteriën zijn de boosdoeners. Doordat de reactor van Noah Water Solutions elektrochemisch werkt, heeft het hier geen problemen mee. "In de Baltische zee bijvoorbeeld gelden voor de lozing al strengere normen, waarbij naast desinfectie ook een groot deel van de chemische vervuiling moet verwijderd worden. Uit het onderzoek op huishoudelijk afvalwater met de UGent weten we dat het mogelijk is om hieraan te voldoen. We gaan dus met ons systeem ook direct voor de strengste (en meest duurzame) normen."

Meer informatie