Gezocht: bedrijven die hun manueel assemblageproces eenvoudiger willen maken.

(11-06-2020) Bedrijven die willen meestappen in het TETRA-onderzoeksproject om hun manueel assemblageproces eenvoudiger te maken, kunnen nu intekenen.

DFAM TETRA-onderzoek Industrieel Ontwerpen
Samenwerking via onderzoek met bedrijven waar zowel het onderwijs als het bedrijf bij winnen, dat is de focus van design.nexus, de onderzoeksgroep verbonden aan de masteropleiding Industrieel ontwerpen op de UGent Campus Kortrijk .

De groep design.nexus voert toegepast en multidisciplinair onderzoek en heeft onder meer een sterke focus op het ontwerp voor gepersonaliseerde, veranderende en schaalbare productiesystemen alsook op nieuwe digitale en/of biogebaseerde processen.

Zo werd er een doctoraatsonderzoek rond productontwikkeling met het oog op de intuïtievere assemblage van producten uitgevoerd. Assemblage- instructies worden immers door heel wat operatoren maar voor een deel gevolgd omdat ze vaak eerder vertrouwen op eigen ervaring bij het uitvoeren van hun taak met soms fouten tot gevolg. Het onderzoek richt zich dan ook op hoe we vanuit productontwikkeling de producten kunnen designen zodat de operatoren intuïtief het assemblageproces correct kunnen interpreteren met minder fouten en eenvoudigere assemblagestappen tot gevolg. Maar ook met meer autonomie én werkvreugde voor de operator. Hierbij werd de interactie van de componenten, de subassemblages met de operator maar ook met de gereedschappen, mallen en de gehele assemblage-omgeving geanalyseerd en in rekening gebracht tijdens de finale fases van het productontwikkelingsproces.


Aan deze analyses namen ook ingenieursstudenten Industrieel ontwerpen deel die op deze manier heel wat kennis rechtstreeks uit de praktijk opdeden. Voor de bedrijven genereerde dit onderzoek niet alleen inzichten rond het enorme potentieel om vanuit productontwikkeling het assemblageproces te vereenvoudigen en fouten te vermijden. Het toonde ook andere mogelijkheden aan om operatoren te ondersteunen tijdens de uitvoering van hun taak.

Gezocht: bedrijven

In oktober 2020 plannen de onderzoekers om hier ook een TETRA-project rond op te starten om hun methodiek verder te optimaliseren. Een TETRA-project wordt gesubsidieerd door VLAIO en rekent op de medewerking van heel wat bedrijven.

  • Interesse om deel te nemen aan het TETRA-project? Neem contact op met Ing. Davy Parmentier via davy.parmentier@ugent.be
  • Wil u graag meer weten over samenwerken met de design.nexus onderzoeksgroep (industrieel ontwerpen)? Contacteer professor Jan Detand: jan.detand@ugent.be

Standaard Logo Kleur design nexus