UNU-CRIS ziet haar impact op de internationale besluitvorming beloond met nog eens vijf jaar.

(22-12-2021) UNU-CRIS Brugge, één van de 16 onderzoeks- en trainingscentra van de Verenigde Naties die samenwerkt met de UGent en de VUB, krijgt van de Vlaamse regering 5 miljoen euro subsidie om haar werk verder te zetten.

UNU-CRIS behoort tot een netwerk van onderzoeks- en trainingscentra verspreid over de hele wereld en heeft als belangrijkste missie het bevorderen van een beter begrip van processen van regionale integratie en samenwerking en van hun implicaties in een veranderende wereldorde. UNU-CRIS is gespecialiseerd in de vergelijkende studie van regionale integratie, het monitoren en beoordelen van regionale integratie wereldwijd en in de studie van interacties tussen regionale organisaties en mondiale instellingen.

Campus Brugge

Sinds oktober 2016 werkt UNU-CRIS in Brugge samen met de UGent. Ook de Vrije Universiteit Brussel is daarbij betrokken. UNU-CRIS heeft haar thuisbasis in het Grootseminarie te Brugge. Er werken verschillende professoren en onderzoekers van UGent in Brugge. Vooral uit de humane wetenschappen, zoals politieke wetenschappen en economie. Het is daarmee, bij wijze van spreken, de derde campus van UGent in West-Vlaanderen, naast die in Kortrijk en Oostende (Ostend Science Park).

Denktank

UNU-CRIS fungeert als denktank voor de Verenigde Naties met focus op regionale integratie, en werkt samen met instituten en initiatieven  van over de hele wereld die zich bezighouden met kwesties van integratie en regionale samenwerking. De belangrijke beleidsterreinen zijn migratie en sociaal beleid, klimaat en natuurlijke hulpbronnen, handel en investeringen, en digitaal bestuur.

Na een uitgebreide evaluatie van de werking van het instituut, heeft de Vlaamse Regering haar engagement tegenover UNU-CRIS Brugge  bevestigd en de samenwerking verlengt. De Vlaamse Regering is overtuigd van de impact vanUNU-CRIS en haar adviezen zowel op  internationaal, nationaal en lokaal vlak.  

De UGent is verheugd met de verlenging van die aanzienlijke financiering en kijkt er naar uit om ook de komende vijf jaar vanuit Brugge samen te werken met de Verenigde Naties en de Vrije Universiteit Brussel.