EFRO-project: Onderzoeksgebouw VEG-i-TEC

Doelstellingen

In dit project wordt een onderzoekgebouw verwezenlijkt voor industrieel toegepast onderzoek en ontwikkeling rond verwerkingsprocessen van groenten en aardappelen en energie- en watermanagement in de agro-voedingsindustrie.

 

Het onderzoekgebouw omvat flexibele ruimtes:

  • een hal voor proces- en afvalwaterbehandeling in de brede zin en specifiek voor de hele voedingsindustrie
  • een hal voor verwerking van groenten en aardappelen van geoogst tot en met verpakt product, waaraan modulaire, mobiele piloten voor waterbehandeling kunnen aangesloten worden
  • opslagruimte bij verschillende temperaturen
  • fermentatieruimte voor solid state en (fed-) batch fermentoren

  • ondersteunend analytisch/microbiologisch labo

 

Het draagt bij tot het concept VEG-i-TEC, welke staat voor het ter beschikking stellen van proefinstallaties voor toegepast onderzoek, training en demonstraties (Living lab) en het tot stand komen van nieuwe technologische ontwikkeling en het samenbrengen van de expertise vertegenwoordigt door diverse kennis- en onderzoeksinstellingen. Met de intentie het mogelijk maken de impact op de hele keten van geoogst product t.e.m. verpakt product alsook de verliesstromen en afvalstromen (plantaardig als water) te onderzoeken en dit in een L2 omgeving (dit laat toe met pathogenen te werken), wat op zich al innovatief is.

Het doel is het mogelijk maken om het effect van verschillende eenheidsbewerkingen waaronder innovatieve technologieën te evalueren in functie van de kwaliteit van het eindproduct (effect op de houdbaarheid met gewenste organoleptische kwaliteiten en voedselveiligheid) het hygiënisch ontwerp en het water- en energieverbruik; alsook de waterkwaliteit.

  • Start: 1 januari 2018
  • Einde: 31 december 2020
  • Locatie: Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
  • Projectbudget: € 7.493.948

 

Contact

Prof. dr. Ing. Imca Sampers

E-mail:

Tel: +0032 56 29 26 00