Thema's GIP en Onderzoekscompetenties (OC) 2018-2019

Header GIPOC 2017
De UGent Campus Kortrijk biedt tijdens schooljaar 2018– 2019 opnieuw actuele thema's aan die leerlingen in het zesde jaar ASO/TSO als Geïntegreerde Proef (GIP) of Onderzoekscompetentie (OC) kunnen uitwerken. De leerlingen kunnen rekenen op theoretische en praktische ondersteuning tijdens de sessies op de UGent-campus in Kortrijk.

Een uitgelezen kans voor leerlingen om hun project grondig uit te diepen. De lesgevers van de ingenieursopleidingen van de UGent Campus Kortrijk bieden ijzersterke ondersteuning tijdens de klassikale workshops op woensdagnamiddag.

 

Thema's 2018 - 2019

De onderzoekers van de UGent Campus Kortrijk begeleiden in 2018-'19 onderstaande thema's:

 • Etenschappen (2 sessies)
 • Bouw je eigen Arduino-robot (4 sessies - vanaf januari 2019)
 • Watertechnologie (2 sessies)

Etenschappen

Sessie 1: Fermentatie met vorming van alcohol (10/10)
© Thomas Pflaum (2008)
© Thomas Pflaum (2008)

Een aantal fermentaties van suikerhoudende grondstoffen zorgen voor de vorming van CO2 en ethanol. De leerlingen voeren zelf een alcoholische fermentatie uit met een 'starter' en geschikt vruchtensap.

Sessie 2: Alcoholbepaling (21/11)

Het is belangrijk om het alcoholpercentage te bepalen na de vergisting. Hiervoor gebruiken onderzoekers twee belangrijke analysemethoden: nl. de spectrofotometrie en de gaschromatografie. De leerlingen nemen de resultaten van de wijnbereiding waar.

 

Bouw je eigen Arduino-robot

Robot (van Dwengo)

Doorheen de vier sessies coachen we de leerlingen bij het ontwerp en het prototypen van een eigen autonome race-robot. Met die robot nemen de leerlingen deel aan de UGent robotcompetitie eind april 2019. Alle robots racen tegen elkaar op een parcours omheind door muren en voorzien van een zwarte lijn. Krijg alvast de smaak te pakken met zijn origineel videoverslag!

Om de meest geschikte timing voor de workshops en coaching af te spreken (4 sessies vanaf januari 2019), stuurt u gewoon een e-mail naar .

Sessie 1:  Introductie tot Arduino (na afspraak)

De deelnemers maken kennis met elektronica en de Arduino-software. We starten met het aansturen van een led en eindigen deze eerste sessie met  het aansturen van de motoren. Naargelang de voorkennis van de deelnemers, gaan we al dan niet dieper in op bepaalde zaken. Na deze introductieles ben je in staat om een programma te schrijven om je robot autonoom en intelligent te laten voortbewegen.
Breng zeker je laptop mee.

Sessie 2: De mogelijkheden van 'rapid prototyping' (na afspraak)

Rapid prototyping, ook wel 3D-printen genoemd, is een verzamelbegrip voor het snel (Engels: rapid) vervaardigen van fysieke prototypen. Tijdens de tweede sessie onderzoeken de deelnemers verschillende technieken. Wat is laser cutting? Wat is (DIY) 3D-printing? Welke software gebruik je? Welke ontwerpregels gelden er voor beide technieken?  Na deze sessie kunnen deelnemers gericht nadenken over de bouw, de vorm en het materiaal van het eigen prototype.

Sessie 3 en 4: Coaching (na afspraak)

Tijdens de laatste twee sessies krijgen de deelnemers hulp bij het programmeren, het solderen, het laseren en het 3D-printen van onderdelen van hun robot. Het protolab en het labo elektronica/ICT van de UGent Campus Kortrijk vormen het decor van deze intensieve coachingssessies.

Eind april 2018: Het slotevent is de UGent Dwengo robotcompetitie in Gent. Daar neem je deel in de categorie secundair onderwijs en keer je misschien huiswaarts met een leuke prijs... Veel succes!

Watertechnologie

AlgenSessie 1: Simulatie waterzuivering (10/10)

Bij de start van deze sessie, maak je kennis met de verschillende waterbehandelingstechnieken. Nadien ga je zelf aan de slag met de zandfilter, de actieve koolfilter en de lavafilter. Na filtratie ga je de efficiëntie van deze technieken controleren met UV-VIS en turbiditeit.

Sessie 2: De waterzuivering van de toekomst (21/11)

In deze sessie wordt er ingegaan op het hergebruik van water en alle chemicaliën die in water voorkomen. Zo kan je uit afvalwater kunstmest maken. Je kan ook afvalwater opwerken tot drinkbaar water maar je moet er dan wel o.a. de bacteriën en de medicijnresten uithalen. Dit kan zowel in extreme omstandigheden zoals het International Space Station (ISS) als in Vlaanderen. Als praktische proef verwijderen we medicijnresten uit afvalwater aan de hand van ozon.


Hoe ondersteunt UGent Campus Kortrijk uw leerlingen bij hun GIP of OC?

 • Via theoretische omkadering (die nauw aansluit bij de leerplannen) en praktische ondersteuning (focus op de onderzoekscomponent);
 • Via toegang tot (wetenschappelijk) onderbouwde literatuur, via de onderzoekers en de bibliotheken van de  Universiteit;
 • Via toegang tot professioneel uitgeruste labo’s en lokalen doorheen de verschillende sessies.
 • Via contact met het werkveld (rechtstreeks of onrechtstreeks): een interview met een bedrijfsleider/bedrijfsmedewerker, of een concrete case vanuit het werkveld.
 • Advies en ondersteuning bij de uitwerking van de GIP of onderzoekscompetentie tijdens het schooljaar van onderzoekers die actief zijn binnen het aangeboden onderwerp.
 • Via een jurylid in de eindjury bij u op school.

Praktisch

Per onderwerp worden de leerlingen gedurende meerdere woensdagnamiddagen verwacht op de campus van UGent in Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 5. Per thema kunnen er maximum 15 leerlingen deelnemen. Deelnemen is gratis (behalve de materiaalkost voor het thema 'Arduino-robot' als de leerling het eindresultaat mee naar huis neemt).

 • Sessie 1: woensdag 10 oktober van 13.30 tot 16.00 u
 • Sessie 2: woensdag 21 november van 13.30 tot 16.00 u
 • Bouw je eigen Arduino-robot: na afspraak met

  Inschrijven & contact

  • Inschrijven voor een GIP/OC-thema kan t.e.m. vrijdag 5 oktober 2018 door een e-mail te sturen naar met vermelding van: uw naam, telefoonnummer, naam en adres van uw school, aantal leerlingen per thema. U ontvangt een bevestiging als uw inschrijving definitief is.
  • Al uw vragen mag u richten aan Hilde.Robberecht@UGent.be.