Vakantiecursussen

Voor wie

De vakantiecursussen zijn in de eerste plaats bedoeld voor nieuwe bachelorstudenten industrieel ingenieur. De vakantiecursussen wiskunde en fysica/mechanica zijn ook voor schakelstudenten een aanrader. De overige cursussen uit het aanbod van de Campus Kortrijk zijn minder relevant voor deze groep instromers.

Inschrijven

Inschrijven voor een vakantiecursus gebeurt elektronisch. Meteen na je inschrijving krijg je een bevestigingsmail met een overzicht van de cursussen waarvoor jij geregistreerd bent. Bewaar deze e-mail zorgvuldig, zo kan je later gemakkelijk checken voor welke vakken je bent ingeschreven.

Kostprijs

Je betaalt 10 euro per dag per cursus (5 euro voor een cursus van een halve dag). In dit bedrag zit o.a. de syllabus van de cursus. Je kan ook lunchen op de campus. Wil je een lunch bestellen, dan duid je dit aan op het inschrijfformulier. Betalen kan enkel cash.

Locatie

Alle cursussen vinden plaats op de UGent Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 5 te Kortrijk.

Aanbod 2019

De lessen worden georganiseerd van maandag 2 september 2019 tot en met vrijdag 13 september 2019, telkens van 9.00u tot 12u15 en van 13u30 tot 16u45.

Wiskunde: maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 september (telkens in de voormiddag), en maandag 9 september (volledige dag)

De thema’s die behandeld worden, zijn in principe leerstof uit het secundair onderwijs. Met uitzondering van het laatste onderwerp wordt deze leerstof niet meer herhaald tijdens het academiejaar. We gaan er echter wel van uit dat deze kennis verworven is.

Onderstaande inhoud wordt gespreid over vier dagen. Het is de bedoeling dat je de volledige cursus (vier dagen) volgt:

  • Machten en merkwaardige producten
  • Vergelijkingen en ongelijkheden
  • Goniometrie en driehoeken
  • Matrices en stelsels
  • Vectoren en vlakke meetkunde
  • Limieten, afgeleiden en integralenEfficiënter studeren in het hoger onderwijs: een slimme aanpak geeft meer succes en meer vrije tijd.
Woensdag 4 september (namiddag - gratis)

Ben je gewoon geweest om weinig te moeten studeren en toch goede punten te halen? Ben je vatbaar voor uitstelgedrag? Of heb je geen idee hoe die grote hoeveelheden aan te pakken? Dan kan deze sessie je wakker schudden. Intelligentie is één ding, maar hoe en wanneer je studeert, spelen minstens een even belangrijke rol. Want het hoger onderwijs verschilt van het secundair onderwijs door grotere groepen, grotere hoeveelheden leerstof, sneller tempo in de lessen, …

Altijd goed om dan je eigen valkuilen te kennen, uitstelgedrag aan te pakken en op lange termijn te kunnen studeren, …


Chemie: donderdag 5 september

We herhalen de basisbegrippen van de algemene chemie: mol, concentratie, pH, reactievergelijking. Tevens komen stoichiometrische oefeningen en concentratieberekeningen aan bod. Je voert onder begeleiding en in kleine groepjes eenvoudige experimenten uit (titraties). Je leert oplossingen zoeken en in een labo werken.

De cursus richt zich vooral op studenten uit richtingen waar chemie in mindere mate aan bod kwam.


Studenten industrieel ontwerpen hoeven deze vakantiecursus niet mee te volgen.
 

Elektriciteit: vrijdag 6 september

We herhalen de basiswetten van de elektrische netwerken. Verder wordt er aandacht besteed aan het oplossen van eenvoudige netwerken (serie-, parallel- en gemengde schakelingen, alsook de wetten van Kirchhoff). In het labo leer je een volt- en ampèremeter gebruiken bij eenvoudige schakelingen.

Deze cursus richt zich tot studenten uit een niet-technische vooropleiding. Breng zeker je rekenmachine mee.


Fysica/Mechanica: dinsdag 10 september

Eenheden en grootheden vormen een belangrijk onderdeel bij het oplossen van vraagstukken in wetenschappelijke vakken zoals fysica en mechanica. In deze vakantiecursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste eenheden die voorkomen in de fysica en hoe je deze eenheden en grootheden gebruikt bij het oplossen van vraagstukken. Verder gaat deze cursus dieper in op de betekenis van wiskundige begrippen zoals vectoren, afgeleiden en integralen. Voorbeelden uit de kinematica (mechanica) komen aan bod om deze begrippen uit te leggen en direct toe te passen aan de hand van eenvoudige voorbeelden. Ook fysisch onaanvaardbare oplossingen van vierkantsvergelijkingen staan op het programma van deze vakantiecursus.

 

Technisch tekenen: woensdag 11 september

Technisch tekenen is een grafische taal die wordt gebruikt om de vorm, de afmetingen en de uitvoering van een voorwerp voor te stellen op een plat vlak. De voorstelling van de vorm is gebaseerd op het toepassen van projectiemethodes. In deze cursus leren we jou de rechthoekige projectie aan en zal je die achteraf ook inoefenen. Daarnaast komen een aantal algemene oefeningen rond ruimtelijk inzicht aan bod, die je helpen de rechthoekige projectiemethode onder de knie te krijgen. Op deze manier verwerf je op korte tijd reeds een solide basiskennis in het technisch tekenen.

Deze cursus richt zich tot studenten die hun ruimtelijk inzicht willen bijspijkeren en geen ervaring met technisch tekenen hebben.

Studenten bio-industriële wetenschappen op Campus Kortrijk hoeven deze vakantiecursus niet mee te volgen. 

Design thinking (enkel voor studenten industrieel ontwerpen): donderdag 12 september

 Als industrieel Ontwerper neem je jezelf en je kennis niet als uitgangspunt bij het bedenken van nieuwe producten en of services. Integendeel, de gebruiker staat centraal en is cruciaal om het probleem te begrijpen. Pas dan kan je ideeën genereren, prototypes bouwen, testen met je gebruiker en uiteindelijk alles implementeren. Dit proces wordt benoemd als Design Thinking.

In deze vakantiecursus doorlopen we op één dag het volledige proces. Je analyseert het probleem, we houden een brainstorm, maken quick & dirty prototypes etcetera. Deze cursus richt zich tot alle studenten die willen starten in de 1e bachelor van de opleiding industrieel ontwerpen.

 

Sketching (enkel voor studenten industrieel ontwerpen): vrijdag 13 september (voormiddag)

Kwalitatief schetsen is een vaardigheid die iedere industrieel ontwerper moet beheersen. Of je nu ideeën genereert of snel je je concept moet toelichten tijdens een meeting: een schets is vaak het communicatiemiddel bij uitstek.

Deze cursus introduceert jou in de basisbeginselen van ontwerpschetsen:

- basis geometrische vormen correct tekenen
- methodes om complexe geometrische vormen constructie technisch juist te tekenen
- perspectief gebruiken in je schetsen
- verschillende lijndiktes gebruiken om jouw schetsen communicatiever te maken.

Deze cursus richt zich tot schakel- & IOT-studenten die de opleiding Industrieel Ontwerpen wensen aan te vatten maar geen voorkennis hebben van schetsen.

Contact

Voor meer inlichtingen neem je contact op met het studentensecretariaat op het nummer 056 24 12 53 of via e-mail: Carine.Vertriest@UGent.be