CESSMIR-member in the media | Reacties tegen oproep minister van Onderwijs Crevits (in Dutch)

(20-03-2017)

Diversiteitsprofessor: “Niet wetenschappelijk bewezen dat allochtonen minder betrokken zijn”

Verschenen in Het Nieuwsblad 07 Maart 2017 – Pagina 8

“De uitspraken van minister Hilde Crevits zijn op geen enkel empirisch onderzoek gebaseerd”, reageert professor Piet Van Avermaet, directeur van het steunpunt Diversiteit & Leren (Universiteit Gent). Van Avermaet is net met een onderzoek over dit thema bezig, opmerkelijk genoeg in opdracht van Crevits.

Professor Van Avermaet noemt het “niet correct” om naar de afkomst van de ouders te kijken. Een gebrek aan betrokkenheid heeft volgens hem veeleer met de kansarmoede van het gezin te maken. “Daardoor ontbreekt de sociale en culturele bagage om de verwachtingen van de school in te lossen.”

Oppositiepartij SP.A grijpt deze reacties aan om onderwijsminister Crevits te bekritiseren. Net als Groen betreurt SP.A dat haar uitspraken polariseren, in plaats van oplossingen aan te reiken.

Voor meerderheidspartijen Open VLD en N-VA is de oproep van Crevits net een bevestiging van het “rechten en plichten”-verhaal dat zij al langer aanhangen. “Ik ben blij dat de minister van Onderwijs het nu zelf ook zegt”, aldus N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir. Ook haar voorzitter Bart De Wever reageert positief: “Het is moeilijk voor scholen om de ouderlijke betrokkenheid te organiseren voor kinderen uit allochtone en kansarme gezinnen. Elk project dat dit versterkt, begroet ik.” Bij Open VLD zit Bart Somers op dezelfde lijn. “We moeten ouders steunen, maar we mogen hen ook iets vragen.” (pl, blg)

Experten universiteiten schieten oproep Crevits af

Verschenen in Gazet van Antwerpen 07 Maart 2017 – Pagina 1

De oproep van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dat allochtone ouders meer engagement moeten tonen, oogstte gisteren een vloed aan boze reacties. Opvallend is dat experten van de universiteiten van Antwerpen, Leuven en Gent hun vakminister een gebrek aan objectiviteit aanwrijven.

Crevits verbond de blijvend slechte resultaten van leerlingen met een anderstalige achtergrond aan de gebrekkige betrokkenheid en wil tot integratie van hun ouders. Volgens Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren in Gent, is dat wetenschappelijk nooit aangetoond. Hij zegt de uitspraken van Crevits politiek te begrijpen, maar noemt ze ook “ronduit triest”.

Zijn collega Michel Vandenbroeck, expert gezinspedagogiek, noemt Crevits' vaststelling dat allochtone ouders de kennis van het Nederlands die ze hebben niet doorgeven aan hun kinderen, “niet meer dan anekdotes”. De Leuvense professor educatie en samenleving Orhan Aigridag wijst er dan weer op dat in Nederland veel meer meisjes van Turkse origine hoger onderwijs volgen dan hier: “De ouders in Maasmechelen en Maastricht zijn nochtans hetzelfde.”

De Antwerpse professor sociaal-economische wetenschappen Ive Marx denkt dat de minister werd gedreven door politieke motieven. “Na Homans is er opnieuw een minister die zich niet laat leiden door wetenschappelijk onderzoek.”

Crevits zelf reageerde gisteravond dat ze “een uitgestoken hand” had aangereikt “voor actieve participatie van ouders in onze samenleving en in de scholen”. (dh)

Onderwijsexperts spreken Crevits met klem tegen

Verschenen in De Morgen 07 Maart 2017 – Pagina 5

Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) vindt dat ouders van buitenlandse origine zich harder moeten engageren voor de schoolcarrière van hun kinderen. Een simplistische uitspraak, reageren onderwijsspecialisten. 'Alsof daarmee alle problemen opgelost zijn.'

Naar eigen zeggen gingen de ogen van Hilde Crevits open toen ze de internationale studies over ons onderwijs zag. De kloof tussen leerlingen die thuis Nederlands spreken en leerlingen die thuis Arabisch of Turks spreken, blijkt groot.

Wat de situatie nog precairder maakt: er is weinig vooruitgang. Terwijl in andere Europese landen, waaronder Nederland, de tweede generatie nieuwkomers beter scoort dan de eerste, is dat bij ons niet het geval. Crevits stelt dat er meer engagement mag worden verwacht van ouders van buitenlandse origine.

Maar volgens Michel Vandenbroeck, hoofddocent gezinspedagogiek aan de UGent, is er geen wetenschappelijk bewijsmateriaal voor de uitleg van Crevits. Hij beaamt dat er "uiteraard" een probleem is met anderstalige kinderen in ons onderwijs en dat de PISA-studies waarnaar Crevits verwijst een aanzienlijke achterstand tonen. "Maar die uitsluitend wijten aan de ouders, is veel te simplistisch. Dit gaat niet alleen om hen, het gaat om tientallen factoren. Bijvoorbeeld om het feit dat veel kinderen uit de tweede generatie nog altijd trouwen met mensen uit hun oorspronkelijke thuisland. Waardoor je eerder 'gemengde generaties' krijgt."

Ook onderwijsexpert Orhan Agirdag (KU Leuven) vindt dat Crevits de bocht veel te kort afsnijdt. "Als er een watervalsysteem bestaat in het onderwijs, is dat dan de fout van de ouders? Als er na vijftien jaar nog altijd geen degelijke onderwijshervorming door het parlement raakt, is dat dan de schuld van de ouders? Er is veel meer aan de hand. Hoe kan het anders dat in Nederland zowat de helft van de meisjes met Turkse origine vandaag hoger onderwijs volgt, terwijl dat hier veel minder is."

Blanke middenklasse

Wat moet er dan verbeteren? Er gebeurt al heel wat volgens Crevits. Zo krijgen scholen extra middelen om anderstalige kinderen goed Nederlands te leren, maar zouden ouders actief moeten inzetten op het leren van de taal en zich betrokken moeten tonen bij de schoolloopbaan van hun kinderen.

Vandenbroeck werpt tegen dat veel scholen te rigide omgaan met ouderbetrokkenheid. "Heel wat directies hanteren een aanpak die vooral aanslaat bij de blanke midden- klasse. De kinderen moeten aan de schoolpoort achtergelaten worden en de ouders mogen om de zoveel maanden naar het oudercontact komen. Recent onderzoek, uitgerekend op vraag van Crevits, wijst uit dat die aanpak net de kloof vergroot tussen allochtone ouders en de school. Zij worden veel liever op dagelijkse basis betrokken." JEROEN VAN HORENBEEK