CESSMIR tweede conferentie ‘Contemporary forms of racism and discrimination’

Wanneer
18-09-2022 13:30 tot 21-09-2022 13:00
Voertaal
Engels
Contact
cessmir2022@ugent.be
Website
https://www.ugent.be/cessmir/en/conference-2022

.

Met deze tweede CESSMIR conferentie willen we een uitwisselingsplatform creëren voor onderzoekers, praktijkwerkers en beleidsmakers die werkzaam zijn op het brede terrein van migratie, vluchten, integratie en etnisch-culturele diversiteit om hun expertise over het begrijpen van en omgaan met racisme en discriminatie te delen vanuit een brede, interdisciplinaire benadering. We verwelkomen bijdrage van experts die werkzaam zijn in verschillende domeinen van de samenleving, waaronder onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, huisvesting, media, justitie, architectuur, familie, jeugdhulpverlening en maatschappelijk werk. Deze verschillende thema’s en doelgroepen maken reflectie mogelijk op gemeenschappelijke ervaringen met processen van maatschappelijke uitsluiting 

De uitsluiting van sociale groepen op basis van onder meer migratieachtergrond, huidskleur, religie, taal en verblijfsdocumenten blijft een grootsociaal probleem in samenlevingen over de hele wereld. Ondanks de vooruitgang die is geboekt op het gebied van sociale rechtvaardigheid en inclusie, blijven racisme en discriminatie een dagelijkse realiteit voor personen met een etnische of raciale minderheidsachtergrond. Bovendien hebben recente economische en gezondheidscrises geleid tot onzekerheden, populisme, economische en gezondheidsongelijkheid, wat op zijn beurt heeft geleid tot meer openlijke polarisatie en vijandigheid tussen ten aanzien van personen met een raciale of etnische minderheidsachtergrond . Deze conferentie onderstreept de noodzaak voor academici en praktijkwerkers om aandacht te hebben voor het begrijpen en aanpakken van racisme, discriminatie en sociale uitsluiting om te streven naar een meer rechtvaardige samenleving. 

Belangrijke deadlines 

 • (Verlengde) deadline voor inhoudelijke bijdragen: 15 april 2022
 • Bekendmaking van acceptatie of afwijzing: 30 april 2022
 • Vroege inschrijving: 15 juni 2022 
 • Late inschrijving: 1 september 2022 

Oproep voor inhoudelijke bijdragen  

Naast bijdragen waarin collega-onderzoekers van binnen of buiten CESSMIR hun onderzoek voorstellen, moedigen we ook bijdragen aan van praktijkwerkers en/of beleidsmakers actief in het brede domein van migratie en discriminatie. 

Zie hieronder enkele voorbeelden van thema’s voor mogelijke bijdragen:  

 • Theoretische perspectieven op concepten als ras, etniciteit, racisme, discriminatie en  
 • uitsluiting 
 • Studies en perspectieven op racisme en discriminatie in verschillende contexten, zoals de  
 • arbeidsmarkt, (stedelijke) woningmarkt, onderwijs, gezondheidszorg, justitie,  
 • gezinsbegeleiding 
 • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beleid of toepassing van beleid, best practices, 
 • innovatieve projecten,… 
 • (Ideeën over) samenwerkingen tussen verschillende actoren of sectoren om discriminatie en  
 • racisme aan te pakken, bespreekbaar te maken, te begrijpen,… 
 • Zorgpraktijken of hulp- en dienstverlening 
 • Participatie en integratie 
 • Discriminatie op basis van migratieachtergrond, huidskleur, taal, religieuze achtergrond,  
 • verblijfsstatuut, etc. 
 • Institutioneel racisme 
 • Discriminatie en racisme in het discours (bijv. (sociale) mediadiscours, politiek discours,  
 • beleidsvorming, antiracisme-activisme, enz.) 
 • Stereotypen, vooroordelen, impliciete vooroordelen, stigma, labeling, hate speech 
 • Intersectionele benaderingen (ervaringen of inzichten in hoe raciale-etnische achtergronden  
 • kruisen met klasse, geslacht, seksualiteit,..) 
 • Ervaringen, praktijken en reacties van personen met een raciale/etnische  
 • minderheidsachtergrond 
 • Ervaringen, praktijken en reacties van institutionele actoren en beleidsmakers omtrent de  
 • aanpak van racisme en discriminatie (politie, justitie, bedrijven, sportfederaties, sociale  
 • huisvestingsautoriteiten, scholen, enz.). 
 • Antidiscriminatiebeleid en wetgeving 
 • Activisme tegen racisme 

Vormen voor inhoudelijke bijdragen

 1. Dialoog

Een ‘Dialoog’ is een thematische sessie, waarin een maatschappelijk vraagstuk door zowel  academische als niet-academische deelnemers besproken wordt. Deelnemers brengen academische  en niet-academische kennis ter tafel en dragen zo bij aan een dieper begrip van de problematiek en  van de manieren om deze aan te pakken (wat is er gedaan in de praktijk en het beleid, wat was de  rationele daarachter, wat werkt voor wie, op welke manieren, etc.). Dit gebeurt met bijdragen van  een academicus en van een of meerdere praktijkwerkers/beleidsmakers, bij voorkeur een  praktijkwerker/beleidsmaker werkzaam in België en een praktijkwerker/beleidsmaker werkzaam in  een ander land dan België of in een nternationale organisatie. Een dialoogsessie duurt 90 minuten en vindt plaats op 19 september tussen 16u en 17u30 of op 20 september tussen 11u30 en 13u.  

Inzendingen voor een Dialoog dienen een voorstel te bevatten van maximaal 4.000 tekens, inclusief  spaties. Een referentielijst is niet vereist. Voor meer informatie, neem gerust contact op met  cessmir2022@ugent.be

  

 1. Symposium

Een symposium is een groep presentaties over een gemeenschappelijk thema. Een symposium duurt  90 minuten en bestaat uit 3 tot 4 deelnemers en een moderator, die de presentaties samenvat en  becommentarieert, en de publieke discussie modereert. We moedigen interactie met het publiek  sterk aan. Elke bijdrage krijgt 15 minuten. Er moeten minimaal 30 minuten voorzien worden voor een  algemene discussie. Organisatoren van symposia worden aangemoedigd om meerdere disciplines, een diversiteit aan achtergronden van presentatoren en, indien mogelijk, bijdragen van praktijkwerkers of beleidsmakers op te nemen. Inzendingen voor symposia moeten een voorstel bevatten dat bestaat uit een algemene korte tekst van het symposium als geheel (niet meer dan 3.000 tekens, inclusief spaties), en een korte samenvatting van elk van de bijdragen (elk niet meer dan 2.000 tekens, inclusief spaties). Een referentielijst is niet vereist. 

  

 1. Individuele presentatie

In een individuele bijdrage kan een bepaalde praktijk voorgesteld worden, kan er feedback gevraagd  worden op nieuwe ideeën, kan er input gevraagd worden van de aanwezigen, etc. Na inzending  worden de individuele presentaties door de organisatoren gegroepeerd in thematische sessies van 4  presentaties op basis van opgegeven trefwoorden. Elke deelnemer krijgt 15 minuten voor de  presentatie, gevolgd door 5 minuten voor discussie met het publiek. Een themasessie duurt 90  minuten. Inzendingen voor individuele presentaties moeten een voorstel bevatten van niet meer dan 2.000 tekens, inclusief spaties. Een referentielijst is niet vereist.

  

 1. Andere formaten

We staan open voor andere formats dan de hierboven genoemde, zoals bijvoorbeeld artistieke  interventies, getuigenissen, debatten, enz. Voor inzendingen in andere formaten ontvangen wij graag een voorstel van niet meer dan 4.000 tekens en/of een korte video van max. 3 minuten.