Brief aan het Universiteitsbestuur vanuit CESSMIR – Eredoctoraat Mevrouw Angela Merkel

(23-02-2017)

Naar aanleiding van het toekennen van een eredoctoraat aan Mevrouw Angela Merkel vanwege de Universiteit Gent werd vanwege alle promotoren van het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR) een brief gestuurd aan de Rector, Vice-Rector en het Universiteitsbestuur. Via deze weg willen de CESSMIR-promoteren hun appreciatie uiten voor het signaal dat de Universiteit Gent, samen met de KULeuven, gegeven heeft met dit ere-doctoraat. 

Betreft: Eredoctoraat Mevrouw Angela MERKEL

Geachte Mevrouw de Rector,

Geachte Meneer de Vice-Rector,

Geachte Bestuursleden van de Universiteit Gent,

 

Naar aanleiding van het uitreiken van het eredoctoraat aan Mevrouw Angela Merkel op 12 januari 2017 willen we als onderzoekers betrokken bij het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR)  onze welgemeende waardering uiten voor het signaal dat onze Universiteit, samen met de KULeuven, gegeven heeft met dit ere-doctoraat. 

Voor ons betekent dit ere-doctoraat een signaal dat de Universiteit haar maatschappelijke rol om bepaalde keuzes in het publieke en politieke debat te ondersteunen bijzonder ernstig neemt. De keuze van Mevrouw Merkel om in te gaan op de nood en het recht van honderdduizenden mensen op bescherming en opvang wordt zo ook ondersteund vanuit de onze eigen academische en universitaire gemeenschap. Op die manier maakt onze instelling duidelijk dat het ‘Durf Denken’-motto ook keuzes impliceert, keuzes die trouwens reeds duidelijk werden getoond via de oprichting van en ondersteuning aan ons samenwerkingsverband, CESSMIR.

We willen daarom van harte onze dank uitspreken voor deze keuze en willen hiermee ook ons eigen uitdrukkelijk engagement uitdrukken om vanuit CESSMIR verder te werken aan deze maatschappelijke en wetenschappelijke rol van de Universiteit, via het verder ontplooien van activiteiten rond onderzoek, onderwijs en dienstverlening in het veld van de sociale impact van migratie en vluchten.

 

Met bijzondere hoogachting,

Prof. dr. Ilse Derluyn
Coordinator Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR)
Universiteit Gent
H. Dunantlaan 2, 9000 Gent
tel: 09 264 64 02 - GSM: 0472 92 04 09
e-mail: ilse.derluyn@ugent.be

 

Mede namens alle andere CESSMIR promotoren:

 • Stijn Baert – Vakgroep Sociale Economie, Faculteit Economie & Bedrijfskunde
 • Jozefien De Bock – Vakgroep Algemene Economie, Faculteit Economie & Bedrijfskunde
 • Olga Burlyuk – Vakgroep Politieke Wetenschappen, Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen
 • Frank Caestecker – Vakgroep Algemene Economie, Faculteit Economie & Bedrijfskunde
 • Bart Defrancq – Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
 • Olivier Degomme – International Centre for Reproductive Health (ICRH), Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
 • Stéphanie De Maesschalck – Vakgroep Huisartsgeneeskunde & Eerstelijnsgezondheidszorg, Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
 • Eva Derous – Vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeids- & Organisatiepsychologie, Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen
 • Ellen Desmet – Vakgroep Europees, Publiek en Internationaal Recht, Faculteit  Rechtsgeleerdheid
 • Ine Lietaert – Vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek, Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen
 • Yves Haeck – Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Lesley Hustinx – Vakgroep Sociologie, Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen
 • Ines Keygnaert – International Centre for Reproductive Health (ICRH), Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
 • Katrijn Maryns – Vakgroep Taalkunde, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
 • Jan Orbie – Vakgroep Politieke Wetenschappen, Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen
 • Olga Petintseva - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Glenn Rayp – Vakgroep Algemene Economie, Faculteit Economie & Bedrijfskunde
 • Stef Slembrouck – Vakgroep Taalkunde, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
 • Peter Stevens – Vakgroep Sociologie, Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen
 • Piet Van Avermaet – Steunpunt Diversiteit & Leren/Vakgroep Taalkunde, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
 • Michel Vandenbroeck – Vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek, Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen
 • Bart Van de Putte – Vakgroep Sociologie, Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen
 • Tom Vander Beken – Vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Angelo Van Gorp – Vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek, Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen
 • Mieke Van Houtte – Vakgroep Sociologie, Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen
 • Kristiane Van Lierde – Vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen, Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
 • Jinske Verhellen – Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Gert Vermeulen – Vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Koen Vlassenroot – Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen
 • Sara Willems – Vakgroep Huisartsgeneeskunde & Eerstelijnsgezondheidszorg, Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
 • Sami Zemni – Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies, Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen.