Succesvolle vorming ‘Kinderen in een Migratiecontext'

(01-06-2017) Vanuit CESSMIR werd in april – mei een vorming georganiseerd voor praktijkwerkers betrokken bij de ondersteuning van kinderen in een migratiecontext.

Tijdens deze vorming werd tijdens 5 avondsessie telkens een centraal thema besproken, namelijk (1) migratiebeleid en kinderrechten; (2) migratieprocedures; (3) gezondheid en gezondheidszorg; (4) onderwijs en vrije tijd; (5) psychosociaal welzijn en sociaal netwerk. De thema’s werden steeds toegelicht door CESSMIR-promoteren, gebruikmakend van diverse onderzoeksresultaten én door experten vanuit de werkveld:

 

Sessie 1: Migratiebeleid & kinderrechten

Frank Caestecker, Vakgroep Algemene Economie, UGent; Ellen Desmet, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, UGent; Jean Pierre Verhaeghe, Kinderrechtencommissariaat

 

Sessie 2: Migratieprocedures

Jinske Verhellen, Instituut voor Internationaal Privaatrecht, UGent; Benoit Dhondt, Advocaat en Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, UGent; Nik Vanderscheuren, Dienst Burgerzaken loket migratie, Stad Gent

 

Sessie 3: Gezondheid & gezondheidszorg

Stéphanie De Maesschalck, Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent; Ines Keygnaert, International Centre for Reproductive Health, UGent; Patrica Fruyt, UZ Gent

 

Sessie 4: Onderwijs & vrije tijd

Piet Van Avermaet, Vakgroep Taalkunde, UGent; Reinhilde Pulinx, Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent;

Lieve Bradt, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent - JeugdOnderzoeksPlatform

 

Sessie 5:– Psychosociaal welzijn & sociaal netwerk

Ilse Derluyn, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent; Shadan Alhamwi, zelfstandig consulent

 

Er waren 60 deelnemers aan deze vorming uit diverse beroepenvelden zoals advocaten, sociaal werkers, opvoeders, gezondheidswerkers, beleidsmedewerkers, leerkrachten en voogden.