Nieuwe publicatie | De ervaringen van hervestigde vluchtelingen

(27-04-2017)

Hervestigingsinitiatieven zijn een belangrijke pijler van het huidig migratiebeleid. Het is dan ook van het grootste belang dat de impact van deze initiatieven voor de betrokkene hervestigde vluchtelingen nagegaan wordt.

Het onderzoek van Prof. Frank Caestecker en prof. Ilse Derluyn (CESSMIR) in opdracht van Myria over de ervaringen en perspectieven van hervestigde vluchtelingen, kan geraadpleegd worden op de site van Myria: http://www.myria.be/nl/publicaties.

In dit onderzoek wordt gereflecteerd over de eerste hervestigingen in België (2009 en 2011). Door middel van interviews met de 'hervestigden', analyseert de studie de praktische moeilijkheden in elke fase van het proces, maar ook wat er in deze mensen omging tijdens de selectie, de reis, installatie en integratie in België.