Ayse Güdük

Ayse Guduk

Europees, - Publiek en Internationaal Recht , Faculteit Recht en Criminologie

Telefoon: +32 9 264 68 97
E-mail:

Onderzoeksthema's: Migratierecht, de rechten van migranten en juridische identiteit

Ayse Güdük is een doctoraatsonderzoeker bij de onderzoeksgroep migratierecht aan de Universiteit Gent. Ayse heeft politicologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze heeft haar bachelor en mastergraad behaald in de politicologie. Na haar studie heeft ze voor Vluchtelingenwerk Nederland gewerkt en later als beleidsadviseur bij een Nederlandse gemeente waar zij verantwoordelijk was voor de beleidsterreinen vluchtelingen en onderwijs. Haar onderzoek focust zich op gezinshereniging van Turkse migranten in België en Nederland: een vergelijkende studie van rechtsopvattingen en strategieën in het licht van beleidsevoluties. Het onderzoek wordt verricht onder begeleiding van Prof. Ellen Desmet, professor migratierecht. Haar onderzoek is ingebed in het interdisciplinair centrum CESSMIR en het Centrum voor de Rechten van de Mens (HRC).


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer