Ella van Hest

Ella van Hest is als doctoraatsonderzoeker verbonden aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, waar ze deel uitmaakt van de onderzoeksgroep MULTIPLES. Haar onderzoeksinteresses omvatten onder meer taal in de maatschappij, taal in de gezondheidszorg, meertalige communicatie, (niet-professioneel) tolken, en taalbeleid. In haar doctoraatsonderzoek bestudeert ze meertaligheid en taalbarrières in seksuele en reproductieve gezondheid door middel van een linguïstische etnografie van een abortuscentrum. Eerder onderzoek ging over de effecten van het Vlaamse taal- en integratiebeleid op volwassen nieuwkomers.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer