Geertrui Daem

Geertrui Daem is doctoraatsonderzoeker aan het Instituut voor Internationaal Privaatrecht. Zij onderzoekt op empirische wijze de complexe, juridische problemen die erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in België ervaren met betrekking tot de erkenning van hun personeel statuut. Geertrui studeerde Rechten (2003) in Gent en bracht haar laatste jaar met het Erasmus programma door in Aix-en- Provence. Zij behaalde bijkomend een Master in Conflict and Development aan de UGent (2004).
Na haar advocatenstage werkte zij als RSD en Resettlement Officer voor UNHCR in Algerije en Kenia. Haar asielexpertise breidde ze verder uit als juriste bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Belgisch Comité voor Hulp aan de Vluchtelingen (nu NANSEN vzw). Als expert vreemdelingenrecht bij het Agentschap Integratie en Inburgering verleende ze juridisch advies aan het werkveld.
Haar interesses situeren zich in de domeinen migratierecht, internationaal privaatrecht en mensenrechten.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer