Liesbet De Backer

Liesbet De Backer is een doctoraatsonderzoeker met een multi-disciplinaire achtergrond in Orthopedagogie, Kunstwetenschappen en Archeologie. Voordat ze Cosmopolis vervoegde, werkte ze een aantal jaren in een Brusselse socio-culturele organisatie. Haar onderzoek focust op sociale netwerkvorming van niet-begeleide minderjarige nieuwkomers en hun toegang tot sociale steun doorheen hun transitie naar volwassenheid.
Educatieve achtergrond: 2005-2007: Universiteit Gent, Master in Archeologie, specialisatie Oude Nabije Oosten
2003-2005: Universiteit Gent, Bachelor in Kunstwetenschappen 2000-2003: Hogeschool Ghent, Bachelor in Orthopedagogie Voorgaande functie 2013-2018 Communicatie en publiekswerking bij BRONKS theater voor jong publiek