Naïma Lafrarchi

Naïma Lafrarchi

Vakgroep Geschiedenis - Sociale Geschiedenis na 1750 , Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Conflict en Ontwikkelingsstudies , Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Telefoon: +32 9 331 02 88
E-mail:

Onderzoeksthema's: Onderwijs en opleiding || Identiteit || Discriminatie, racisme en vooroordelen || Middenveld, sociaal werk en solidariteit

Naïma Lafrarchi is jurist en onderwijskundige. Daarnaast behaalde ze de Master Opleidings- en Onderwijswetenschappen (optie personeelsbeleid en HRM). De laatste twee decennia heeft ze expertise opgebouwd aangaande onderwijs en opleiding, identiteit en levensbeschouwing. Ze deed onderzoek rond religieuze opvoedidealen van moslimouders en moslim jongeren en was projectbegeleider (Odisee). Ze was verbonden aan de Master Islamitische Theologie en Godsdienstwetenschappen als lector en studiebegeleidster (KU Leuven). Haar eerste boek 'Maakt religie een verschil?' werd in aanwezigheid van Minister van Onderwijs, Hilde Crevits, en zowel internationale als nationale academici en experten gelanceerd in 2017. Heden is ze verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis en EduMa Geschiedenis waar ze onderzoek doet aangaande controversiële en sensitieve onderwerpen in het Vlaams geschiedenisonderwijs.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer