Sara Lembrechts

Sara Lembrechts is doctoraatsonderzoeker bij de Onderzoeksgroep Migratierecht aan de Universiteit Gent. Ze onderzoekt de positie van kinderen, jongeren en gezinnen in asielprocedures in België, waarbij ze gebruik maakt van een multidisciplinaire benadering van juridische etnografie. Sara heeft een Master in Children's Rights en Childhood Studies (FU Berlin), een LLM in International Laws (Universiteit Maastricht) en een Bachelor in Europese Studies (Universiteit Maastricht). Ze heeft gewerkt als onderzoeker en beleidsadviseur voor het Kenniscentrum Kinderrechten en was betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten over kinderrechten en parentale kinderontvoering.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer