Ines Keygnaert

Ines Keygnaert is professor seksuele en reproductieve gezondheid en coördineert de onderzoekslijn rond geweld en schending van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, alsook rond gender en seksuele gezondheidspromotie in moeilijk bereikbare, kwetsbare en/of minderheidsgroepen. Haar doctoraat handelde over seksueel geweld tegen vluchtelingen. In opdracht van de Belgische overheid ontwikkelde, piloteerde en evalueerde Ines de Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld. Ze coördineerde ook de eerste representatieve prevalentiestudie omtrent seksueel geweld in België, de studies naar seksueel geweld tegen vluchtlingen en ontwikkelde een waaier aan (inter)nationale klinische richtlijnen, preventie-instrumenten, procedures en opleidingen en fungeert op regelmatige basis als experte voor verschillende UN-)organen en regeringen. Ze kreeg de Prijs Lucien De Coninck en de Prijs Marie Poppelin voor haar baanbrekend onderzoek met grote maatschappelijke impact.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer