Onderwijs

Verschillende CESSMIR-promoteren doceren opleidingsonderdelen aan de Universiteit Gent waar migratie, vluchten en de impact van migratie en vluchten op het leven van alle betrokkenen aan bod komt. Hieronder kan een overzicht gevonden worden van migratie-gerelateerde vakken waarin CESSMIR-promoteren betrokken zijn. We maken een onderscheid tussen:

  • opleidingsonderdelen met migratie als centrale focus
  • opleidingsonderdelen met migratie als deelaspect

Opleidingsonderdelen met migratie als centrale focus

Sorteer op Opleidingsonderdeel Sorteer op Lesgever Sorteer op Studiefiche
EU migratie beleid - Actuele Vraagstukken van de Europese Unie-politiek Olga Burlyuk Studiefiche
Migratierecht Ellen Desmet Studiefiche
Interculturele Pedagogiek Ilse Derluyn Studiefiche
Internationaal Sociaal Werk Ilse Derluyn Studiefiche
Geschiedenis en theorie van de niet-Europese stad en architectuur: bijzondere vraagstukken 2 Johan Lagae; Luce Beeckmans Studiefiche
Bijzondere vraagstukken: Europees en internationaal asiel- en migratierecht en -beleid Ellen Desmet Studiefiche

 

Opleidingsonderdelen met migratie als deelaspect

Sorteer op Opleidingsonderdeel Sorteer op Lesgever Sorteer op Studiefiche
Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw N.N. Studiefiche
Legal clinic: mensenrechten Eva Brems; Ellen Desmet; Stijn Smet Studiefiche
Europees en internationaal beleid inzake justitie, binnenlandse zaken en veiligheid Gert Vermeulen; Wendy De Bondt Studiefiche
EU Justice and Home Affairs Gert Vermeulen; Wendy De Bondt Studiefiche
Grondige Studie: Europees strafrechtelijk beleid Gert Vermeulen Studiefiche
Internationale economie Glenn Rayp; Ilse Ruyssen Studiefiche
Economische globalisering Glenn Rayp Studiefiche
Grondige Studie: Internationaal Privaatrecht Jinske Verhellen Studiefiche
Arbeidseconomie Stijn Baert; Eddy Omey; Dieter Verhaest Studiefiche
Politieke Sociologie: Burgerschap en participatie Lesley Hustinx Studiefiche
Werkcollege: actuele thema's uit de politieke sociologie Lesley Hustinx Studiefiche
Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen Michel Vandenbroeck Studiefiche
Rechtsantropologie Ellen Desmet, Giselle Corradi Studiefiche