De impact van terrorisme op migratie-intenties en -patronen

Omschrijving: In dit project analyseren we de invloed van terroristische aanslagen op wereldwijde migratie. Eerst onderzoeken we in hoeverre terroristische aanslagen leiden tot hogere emigratie en in hoeverre ze de aantrekkelijkheid van potentiële bestemmingen verminderen en op die manier een invloed hebben op de immigratie naar een bepaald land. We maken gebruik van gegevens voor meerdere landen vanaf 1980 wat toelaat om heterogene effecten te identificeren (bv. op basis van het ontwikkelingsniveau van landen). Ten tweede combineren we individuele enquêtegegevens over migratie-intenties (intern en internationaal) met regionale informatie over terroristische aanslagen, wat een meer accurate identificatie van het verband tussen migratiegedrag en individuele blootstelling aan terrorisme evenals van de mechanismen die daarbij spelen (bv. inkomen of de psychologische impact) toelaat. We zullen ook onderzoeken in welke mate de resultaten variëren in functie van individuele of familiale kenmerken.
Promotor(en): Ilse Ruyssen
Onderzoek(st)er(s): Killian Foubert
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Economie
Faculteit: Faculteit Economie en Bedrijfskunde