De migratie crisis: Een analyse van de EU vluchtelingenbescherming in de Middellandse Zee

Omschrijving: Het thema vluchtelingen is zeer belangrijk in het beleid van de Europese Unie. Dit onderzoek bekijkt naar het fenomeen van de migratie crisis in de Middellandse Zee. Het is gebaseerd op de vaststelling dat een alarmerend aantal vluchtelingen en migranten sterft tijdens de oversteek van de Middellandse Zee naar Europa. Recente acties van de EU gericht op vluchtelingen die aankomen via de Middellandse Zee worden gezien als een schending van de rechten van deze vluchtelingen en als een schending van het engagement van de EU om vluchtelingen te beschermen. Het is belangrijk om na te gaan hoe dit nieuw EU beleid ingaat tegen het concept van mensenrechtenbescherming. Het onderzoek tracht inzicht te verwerven in de spanning tussen de EU en de vluchtelingen die de Middellandse Zee oversteken in de hoop om tot aanbevelingen te komen over de migratie crisis in de Middellandse Zee opgelost kan worden.
Promotor(en): Marleen Easton, Daniel Mekonnen
Onderzoek(st)er(s): Fisseha Mehari
Vakgroep / onderzoeksgroep: Publiek governance, management en financiën
Faculteit: Faculteit Economie en Bedrijfskunde