De omzetting van de terugkeermigratieregeling in Europa en Gambia

Omschrijving: Dit onderzoeksproject behandelt de vertaling van het terugkeermigratieregime in Europa in Gambia. Het onderzoekt eerst de discursieve onderbouwing van een dergelijke regeling, door in het bijzonder in te gaan op de legitimering van de beleidsdoelstelling van duurzame herintegratie. Vervolgens worden de verschillende configuraties van begeleide terugkeer en re-integratie in geselecteerde Europese staten onderzocht. Verder wordt onderzocht in hoeverre verschillende niet-overheidsactoren en met name lokale maatschappelijke organisaties betrokken zijn bij de externalisering van de grens van Europa naar Gambia. Ook wordt gekeken naar de ambivalente betrokkenheid van repatrianten bij de communicatiepraktijken van internationale organisaties en naar de praktijken en discoursen van zelfgeorganiseerde groepen repatrianten.
Promotor(en): Ine Lietaert , Joris Schapendonk
Onderzoek(st)er(s): Rossella Marino
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2019 - 2023