De Russische migratie in Belgische steden. Een netwerk- en levensloopanalyse van Russische migranten in Brussel en Luik, 1880-1914.

Omschrijving: Het doel van dit onderzoek is om de Russische aanwezigheid in Brussel en Luik gedurende de jaren 1880 tot de vooravond van WOI te bestuderen via een netwerk- en levensloopanalyse. Het turbulent klimaat in Rusland, de economische recessie en de toegenomen alertheid voor het verspreidend socialisme, zorgden voor specifieke dynamieken die de Russische migratie naar deze contreien mogelijks een eigen onderscheidend karakter gaven. De belangrijkste bronnen zijn de vreemdelingendossiers, de gemeentelijke politiearchieven en de archieven van de Okhrana. Zo draagt dit onderzoek bij tot een verder begrip van de internationale lange-afstandsmigratie en verschaft het meer inzichten in de dynamieken tussen de migranten en de ontvangende maatschappij. Meer nog, door het gebruik van een netwerk- en levensloopanalyse, zorgt het voor een aanzienlijke verbreding van reeds bestaand onderzoek, dat voornamelijk de focus heeft gelegd op de Russische politieke vluchtelingen.
Promotor(en): Christophe Verbruggen, Margot De Koster
Onderzoek(st)er(s): Maïté Van Vyve
Vakgroep / onderzoeksgroep: Geschiedenis
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte