Diaspora-gerelateerde meertaligheid op de sociale media: taalselectie en codeswitching door Facebookgebruikers van Iraanse afkomst in België.

Omschrijving: Een onderzoek naar meertaligheid bij Facebookgebruikers van Iraanse afkomst in België. De focus ligt op drie aspecten: (i) de distributie en het relatieve gewicht van de verschillende gebruikte talen, (ii) de functionele rol van het codeswitchen in de interactionele dynamiek die tot stand komt, (ii) en hoe de meertalige gebruiken bijdragen tot de constructie van een diasporische ruimte.
Promotor(en): Slembrouck Stef, De Bot Kees
Onderzoek(st)er(s): Elmianvari Azadeh
Vakgroep / onderzoeksgroep: Taalkunde
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte