EdisTools: Het ontwikkelen van traininginstools om etnische discriminatie te verklaren en te reduceren in onderwijs, gezondheid, huisvesting en arbeid

Omschrijving: EdisTools heeft als doel het krijgen van een beter begrip van etnische ongelijkheid en etnische discriminatie in de maatschappelijke domeinen gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk, zodat (vaak goedbedoelde of onbewuste) processen die hiertoe aanleiding geven, kunnen aangepakt worden. EdisTools wil hiervoor zowel inzetten op innovatieve, wetenschappelijke kennis als gebruiksvriendelijke trainingstools waarmee dienstverleners en organisaties in deze domeinen zelf aan de slag kunnen.
Promotor(en): Peter Stevens, Stijn Baert, Eva Derous, Piet Van Avermaet, Pieter-Paul Verhaeghe, Sara Willems, Fanny D’hondt, Stijn Schelfhout
Onderzoek(st)er(s): Fanny D'Hondt, Stijn Schelfhout
Vakgroep / onderzoeksgroep: Multidisciplinair onderzoeksproject