Evaluatie van de meertalige website fedasilinfo.be en versterking van digitale competenties bij verzoekers om internatinale besherming

Omschrijving: Dit tweejarig onderzoeksproject (1/2021 - 12/2022) situeert zich in het domein van de meertalige en interculturele (digitale) communicatie. Via dit project analyseren we de meertalige website van Fedasil (https://www.fedasilinfo.be) via een kwalitatief-kwantitatieve analyse. In projectjaar 1 werden daartoe drie datasets verzameld en geanalyseerd: (a) diepte-interviews en/of focusgesprekken (N=63) met verzoekers om internationale bescherming; (b) schermopnames van gebruikerservaringen (N=26) tijdens het raadplegen van de website; (c) een enquête onder medewerkers uit de opvangsector (N=174). Op basis van de conclusies aanbevelingen wordt in projectjaar 2 ingezoomd op het versterken van digitale basisvaardigheden. Daartoe worden eerst het doelpubliek, de behoeften en de mogelijke opleidingsmogelijkheden geÏdentificeerd (enquêteonderzoek). Daarna worden op maat opleidingsinitiatieven en ondersteunende instrumenten ontwikkeld.
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/evaluation-fedasilinfobe
Promotor(en): July De Wilde , Katrijn Maryns , Ellen Van Praet
Onderzoek(st)er(s): Simon Hendrickx , Sari Goukens
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2021 - 2022