Gezinshereniging van Turkse migranten in België en Nederland: een vergelijkende studie van rechtsopvattingen in het licht van beleidsevoluties

Omschrijving: Dit project focust zich op de belevingen en ervaringen van Turkse migranten in België en Nederland in relatie tot gezinshereniging. Vanuit een rechtssociologisch perspectief wordt onderzocht hoe zij dit proces hebben beleefd en wat hun percepties zijn rondom gezinshereniging. Door middel van diepte interviews met Turkse migranten wil de onderzoeker dieper inzicht krijgen in de belevingswereld van de mensen en hoe dit zich verhoudt tot beleidsevoluties door de jaren heen. De centrale onderzoeksvraag gaat dan ook over hoe het rechtsbewustzijn van Turkse migranten in relatie tot gezinsherenigingservaringen begrepen kan worden.
Promotor(en): Ellen Desmet
Onderzoek(st)er(s): Ayse Güdük
Faculteit(en): Faculteit Recht en Criminologie
Periode: 2018 - 2023