Het overwegen van etniciteit in forensische geestelijke gezondheidszorg: ervaringen van zorggebruikers uit migranten- en etnische minderheidsgroepen en hun zorgverleners

Omschrijving: Personen uit migranten- en ethnische minderheidsgroepen zijn relatief oververtegenwoordig in de forensische geestelijke gezondheidszorg, en het blijft onduidelijk hoe zij herstellen en stoppen met het plegen van strafbare feiten. Het Good Lives Model, als toonaangevend sterktegericht rehabilitatiekader, is veelbelovend. De vraag blijft echter hoe forensische zorggebruikers die zich identificeren met MEM de Good Lives begrippen prioriteren of conceptualiseren. In deze studie staat het perspectief van MEM forensische zorggebruikers rond hun rehabilitatie noden, en hoe aan deze noden voldaan kan worden (i.e. Good Lives begrippen), centraal. Ook onderzoeken we de professionele noden van hun zorgverleners rond rehabilitatie van MEM forensische zorggebruikers en brengen we veelbelovende praktijken in kaart. Ten laatste worden deze resultaten gevalideerd door internationale experts in cultureel sensitieve ggz en/of forensische ggz, om beleidsaanbevelingen te formuleren.
Promotor(en): Freya Vander Laenen, Stijn Van de Velde
Onderzoek(st)er(s): Marjolein De Pau
Vakgroep / onderzoeksgroep: Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie