Integratie van immigranten in verschillende EU- en niet-EU-landen: een tijdsbestedingsbenadering

Omschrijving: Mijn onderzoek heeft tot doel de integratie van immigranten van EU- en niet-EU-landen voor een breed scala te bestuderen, door een nieuwe aanpak, gebaseerd op de tijd die immigranten en autochtonen besteden aan dagelijkse activiteiten, toe te passen. Dit is bereikt door: 1) te onderzoeken naar de verschillen tussen allochtonen en autochtonen, in participatie en tijdsbesteding bij het integreren van activiteiten, met behulp van parametrische methoden. De analyse richt zich in het bijzonder op verschillen tussen subgroepen van immigranten op basis van geslacht en andere kenmerken; 2) het ontwikkelen van nieuwe statistieken die de relaties tussen het integreren van activiteiten en hoe individuen de tijd over activiteiten verdelen. De analyse van de relaties tussen activiteiten stellen ons in staat afwijkingen van gewenst gedrag beter te begrijpen en te informerenbeleidsacties gericht op het wegnemen van beperkingen.
Website onderzoeksproject: https://www.ugent.be/en/research/research-ugent/eu-trackrecord/h2020/msca-h2020/timeuse.htm
Promotor(en): Glenn Rayp
Onderzoek(st)er(s): Rezart Hoxhaj
Faculteit(en): Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Periode: 2021 - 2023