Mobiliteit ten gevolge van klimatologische factoren en milieuproblemen

Omschrijving: Als een belangrijke bron van ontwikkeling voor zowel landen van oorsprong als bestemming vormt migratie een topprioriteit in het globale politieke debat. Kennis van de omvang van deze migratiestromen evenals hun samenstelling en verdeling is cruciaal voor het uitwerken van geschikte beleidsmaatregelen om ze te beheren. Het project zal de grondoorzaken van migratie dieper analyseren met een specifieke focus op de rol van financiële beperkingen. Specifiek zullen we onderzoeken in welke mate mensen reageren op klimatologische factoren en milieuproblemen door middel van interne of internationale migratie. Op basis van de verwachte verdeling van toekomstige migratiestromen over mogelijke bestemmingen, zullen we vervolgens nagaan voor welke landen nieuwe internationale afspraken over migratie het meest urgent zijn en welk type overeenkomst of partnerschap (intra- of interregionaal) het meest geschikt is.
Promotor(en): Ilse Ruyssen
Onderzoek(st)er(s): Els Bekaert
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Economie
Faculteit: Faculteit Economie en Bedrijfskunde