Terugkeer, verantwoordelijkheid en herintegratie in Centraal Afrika: een multi-disciplinaire exploratie naar endemisch geweld en sociaal herstel

Omschrijving: Dit onderzoek wil, steunend op een multi-disciplinaire aanpak en met als focus de ervaringen van diegenen die trachten hun samenleving (her)op te bouwen in post-conflict regio's in centraal Afrika, een bijdrage leveren tot een beter begrip over hoe samenlevingen zich herstellen in conflict-regio's. Het project onderzoekt drie verschillende soorten 'returnees': vluchtelingen, intern ontheemden en ex-strijders in het grensgebied van de Centraal-Afrikaanse Republiek, DR Congo en Oeganda. Het onderzoekt de relaties tussen returnees onderling en met de gemeenschap waarnaar ze terug keren en hun relaties met nationale regeringen, externe organisaties en actoren. Het wil bijdragen tot een beter begrip van de relevantie en impact van (extern gestuurde) interventies tot vredesopbouw en terugkeer voor het dagelijks leven van de betrokken groepen en samenlevingen. Dit onderzoek loopt in samenwerking met London School of Economics en de Social Science Research Council.
Promotor(en): Koen Vlassenroot
Onderzoek(st)er(s): Koen Vlassenroot
Vakgroep / onderzoeksgroep: Conflict- en Ontwikkelingsstudies
Faculteit: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen