Tolkgemedieerde gesprekken: politie- en gemeentelijke contexten

Omschrijving: De volgende onderzoeksvragen worden behandeld: hoe verhouden tolken zich tot de geschreven verslaggeving die tijdens tolkgemedieerde gesprekken tot stand komt en wat bepaalt het tolkwerk in de verschillende contexten het meest: hun professionele status of de context?
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/impid-interpreter-mediated-police-interviewing-cum-drafting
Promotor(en): Bart Defrancq , Antoinette Verhage , Mieke Vandenbroucke
Onderzoek(st)er(s): Sofie Verliefde , Helena Snoeck
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2018 - 2026