Veilig bij de buren? Vluchtelingenbescherming en EU extern migratiebeleid in Turkije en Marokko

OmschrijvingDe Europese Unie tracht haar internationale verantwoordelijkheid inzake vluchtelingenbescherming steeds meer uit te besteden aan derde landen. Haar beleidsvrijheid wordt echter beperkt door het internationale vluchtelingenrecht en de mensenrechten. Dit project onderzoekt de juridische en daadwerkelijke bescherming van vluchtelingen in Turkije en Marokko.
Het onderzoek omvat zowel het 'gebruikersperspectief' van vluchtelingen op hun fundamentele rechten, d.m.v. veldwerk ter plaatse, als een kritische aftoetsing van de nationale beschermingskaders aan de minimumstandaarden van het internationale recht, onder meer het respect voor het non-refoulementsbeginsel. Ook wordt nagegaan of er sprake is van een internationaal gedeelde verantwoordelijkheid om vluchtelingen te beschermen, en wat dit zou kunnen omvatten.
Conclusies zullen bevindingen en aanbevelingen bevatten voor nationale asielsystemen, het externe migratiebeleid van de EU en het internationale rechtskader.
Promotor(en): Ellen Desmet
Onderzoek(st)er(s): Ruben Wissing
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht / Onderzoeksgroep Migratierecht 
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie