Verwachtingen van de gemeenschap en ondersteuning voor terugkeerders: een onderzoek naar de terugkeerervaringen van Kameroense terugkeerders.

Omschrijving: In Kameroen wordt internationale migratie gekoppeld aan specifieke socio-culturele verwachtingen op het vlak van een stijging van kapitaal en het delen van de verworven hulpbronnen. Het is weliswaar onduidelijk hoe deze verwachtingen van de ruimere gemeenschap een invloed hebben op het dagelijkse leven van Kameroense migranten die terugkeren naar hun land. Dit onderzoek zoomt daarom in op (1) de concrete verwachtingen van leden van de gemeenschap naar terugkeerders toe, (2) de ondersteuning die vanuit de overheid wordt opgezet voor terugkeerders; en (3) de invloed van deze verwachtingen en van de geboden ondersteuning hebben op de terugkeerervaring. Op deze manier wil dit onderzoek een bijdrage leveren aan bestaande inzichten over verschillen in post-return situaties en welzijn van terugkeerders.
Promotor(en): Ilse Derluyn , Ine Lietaert
Onderzoek(st)er(s): Presca Esseh Wanki Kang
Vakgroep / onderzoeksgroep: Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen