Vluchtelingenwerk tijdens de Eerste Wereldoorlog: Belgische vluchtelingen in Birmingham (1914-1919)

Omschrijving: De Eerste Wereldoorlog kan geïdentificeerd worden als een totale oorlog aangezien elk niveau van de samenleving, ver voorbij het front, getroffen werd. Het geweld tegenover burgers veroorzaakte een ongeziene vluchtelingenstroom die op zijn beurt een explosie aan humanitaire hulp teweegbracht. Het vluchtelingenwerk bleek een katalysator voor de transitie van liefdadigheid naar een geprofessionaliseerd en geïnstitutionaliseerd sociaal werk, alsook een kantelmoment waarin de krijtlijnen voor het huidige (inter)nationale vluchtelingenbeleid en de mensenrechten werden uitgetekend. In België vluchtten 250.000 Belgen naar Engeland, waarvan 5.000 in Birmingham verbleven. Tijdens de oorlog werd een gelaagd netwerk gerealiseerd om tegemoet te komen aan de noden van deze vluchtelingen. Bijgevolg is de centrale vraagstelling van dit onderzoek: Hoe heeft de Belgische vlucht het sociaal werk en de onderliggende netwerken beïnvloed en wat waren de naoorlogse effecten op de verdere ontwikkeling ervan?
Promotor(en): N.N.
Onderzoek(st)er(s): Jolien De Vuyst
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen