Activiteiten

CESSMIR verzorgt activiteiten op het vlak van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Bovendien worden de activiteiten binnen deze drie pijlers ook met elkaar verbonden. Het onderzoek vindt bijvoorbeeld haar vertaling naar onderwijs en dienstverlening en er worden bijzondere inspanningen geleverd om onderzoek ook in en naar de praktijk te brengen. Zo kan onderzoek gebeuren rond dienstverlenende activiteiten (bv. impact van training of van ondersteuning) of kan onderwijs zich specifiek op de praktijk focussen (bv. organisatie van een trainingscursus).