Katrijn Maryns

Katrijn Maryns

Vakgroep Taalkunde
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Website: http://www.taalkunde.ugent.be
Telefoon: +32 9 264 37 91
E-mail:

Onderzoeksthema's: Taal | Beleid & Recht | Identiteit | Mensen 'onderweg'

Volledige bibliografie

Katrijn MARYNS is postdoctoraal onderzoeker (FWO Vlaanderen) aan de Universiteit Gent en is verbonden aan de onderzoeksgroep LANG+ bij het Departement Taalkunde ('Language in Society and Multilingualism'). Haar sociaal en beleidsgericht onderzoek bestudeert de rol van taal, discours representatie en linguïstische ongelijkheid in institutionele settings van globalisering, met specifieke aandacht voor asiel en migratie. Ze voert linguïstisch-etnografisch onderzoek uit naar migratie-gerelateerde meertaligheid en vertaal-en tolkpraktijken in de Belgische asielprocedure en ze analyseert linguïstische diversiteit en performance in de procedure voor het Belgische Hof van Assisen. Ze is auteur van The asylum speaker: Language in the Belgian asylum procedure (Routledge 2006) en heeft gepubliceerd in internationale tijdschriften waaronder Applied Linguistics (2015), Language & Communication (2014, 2005), Interpreting (2014), Language in Society (2013) en Journal of Sociolinguistics (2013).

 

Recente publicaties