Olga Burlyuk

Olga Burlyuk

Vakgroep Politieke Wetenschappen
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Website: http://www.ugent.be/ps/politiekewetenschappen/nl
Telefoon: +32 9 264 68 59
E-mail:

Onderzoeksthema's: Beleid & Recht | Participatie & Integratie | Identiteit

Volledige bibliografie

Dr. Olga Burlyuk is doctor-assistent aan het Centrum voor EU-Studies. Ze behaalde haar doctoraat in Internationale Relaties aan de University of Kent (UK). Haar dissertatie analyseerde hoe de EU de rechtsstaat promoot in Oekraïne. Eerder behaalde zij een Master in European Studies aan Universiteit Maastricht (NL) en een specialisatiegraad in de rechten aan de Kyiv-Mohyla Academy (UA). Olga's onderzoek focust op de externe relaties van de EU, in het bijzonder over hoe de EU derde landen ondersteunt in hun transities naar democratie, de rechtsstaat en de bescherming van mensenrechten, onder andere via handel en ontwikkelingssamenwerking. Ze is vooral gespecialiseerd in het (Oostelijk) Nabuurschapsbeleid en Oekraïne. Olga doceert een gespecialiseerde MA cursus over de EU migratiebeleid en promoot een aantal BA en MA scriptie rond die thema.

 

Recente publicaties