Olga Petintseva

olga-petintseva

Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Faculteit Recht en Criminologie

Website: http://www.ugent.be/re/cssr
Telefoon: +32 9 264 97 04
E-mail:

Onderzoeksthema's: Discriminatie | Taal | Beleid & Recht | Participatie & Integratie

Volledige bibliografie

Olga Petintseva is een criminologe. Zij werkte eerder voor Inburgering. Haar onderzoeksinteresse situeert zich op het kruispunt van criminologie, migratiestudies en linguïstiek. Haar doctoraat focuste zich op ‘nieuwe’ migranten in de jeugdbescherming, benaderd vanuit een discursief perspectief. Olga’s onderzoeksinteresse gaat uit naar hoe migratie impact heeft (of betekenis krijgt) in ‘nationale’ instituties die niet structureel aangepast zijn aan diversiteit (vb. de strafrechtsbedeling). Haar onderzoek heeft betrekking op de interacties en de verwachtingen in institutionele contexten en de ogenschijnlijk vanzelfsprekende doch discriminatoire praktijken erbinnen. Haar doel is om inzicht te verwerven in de wijze waarop definities zoals ‘normaliteit’ en ‘otherness’ geconstitueerd worden d.m.v. taal (en ruimer: d.m.v. culturele normen). Olga is betrokken in verschillende academische netwerken rond (kwalitatieve) methodologie en theoretische, kritische, culturele en narratieve criminologie

 

Recente publicaties