Tom Vander Beken

Tom Vander Beken

Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht
Faculteit Recht en Criminologie

Website: http://www.ugent.be/re/cssr
Telefoon: +32 9 264 69 39
E-mail:

Onderzoeksthema's: Beleid & Recht | Mensen 'onderweg' | Identiteit

Volledige bibliografie

Tom Vander Beken is hoogleraar aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht van de faculteit Rechtsgeleerdheid en directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de reactie (van de strafrechtsbedeling) op ernstige vormen van criminaliteit met een bijzondere aandacht voor de gevolgen ervan voor kwetsbare groepen (mensen met een psychische stoornis, mensen zonder wettige verblijfstitel...).

 

Recente publicaties